مقالات تخصصی

RSS

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب

30 Apr 2019

برای آمادگی در آزمون آیین نامه مقدماتی و آزمون اصلی راهنمایی و رانندگی

رپورتاژ: برای آمادگی در آزمون آیین نامه مقدماتی و آزمون اصلی راهنمایی و رانندگی، امروز می خواهیم نمونه سوالات امتحان آیین نامه را به همراه پاسخ صحیح سوالات بررسی کنیم.

خواندن نمونه سوالات آیین نامه برای قبولی در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی یکی از بهترین و موثرترین روشها است. خواندن سوالات و تسلط بر سوالات موجب می شود، داوطلب در اولین آزمون، به آسانی قبول شود. با توجه به اهمیت خواندن نمونه سوالات پیش از آزمون، می خواهیم شما را با این سوالات آشنا کنیم.

پس با همراه باشید.

سوالات آیین نامه اصلی

برای بررسی و مرور سوالات باید بدانیم که در آزمون آیین نامه کدام نمونه سوالات اهمیت بیشتری دارد.

توجه به این امر ضروری است که برای بالا بردن شانس قبولی در هنگام شرکت برای اولین بار در آزمون آیین نامه اصلی، می بایست با نمونه سوالات آیین نامه اصلی بیشتر آشنا شوید. همچنین باید از منابعی برای مطالعه نمونه سوالات امتحان آیین نامه راهنمایی و رانندگی استفاده شود که مطابق با کتاب جدید آیین نامه راهنمایی و رانندگی باشد.

از لینکهای زیر می توانید در معتبرترین وب سایتهای آزمون آیین نامه رانندگی دیدن نمایید :

دانلود رایگان آزمون آیین نامه رانندگی(قبولی ۱۰۰٪)

نمونه سوالات آیین نامه اصلی

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی

علت اهمیت  و تاثیر خواندن نمونه سوالات آیین نامه اصلی رانندگی بر قبولی در آزمون:

در آزمون آیین نامه رانندگی مانند تمامی آزمونها و امتحانات، خواندن نمونه سوالات آزمون تاثیر قابل توجهی بر آمادگی فرد دارد و زمینه موفقیت در آزمون را فراهم می کند.

از دیگر عوامل که موجب اهمیت خواندن نمونه سوالات آیین نامه اصلی می شود، توجه به این امر است که در آزمون های مختلف آیین نامه راهنمایی و رانندگی سوالات امتحان تکرار می شود. در نتیجه به احتمال زیاد شما در آزمون اصلی سوالات مهم و پرتکراری را که خوانده اید خواهید دید و یا با مشابه سوالات پر تکرار رو به رو خواهید شد. این آمادگی موجب می شود که شما به آسانی به سوال پاسخ صحیح دهید.

تفاوت نمونه سوالات آیین نامه رانندگی در شهرهای مختلف:

به تصور برخی از داوطلبان، سوالات متفاوتی برای آزمون راهنمایی و رانندگی در شهر های مختلف طراحی می شود. ای تصور اشتباه در شرایطی شکل گرفته است که مکان و شهری که متقاضی می خواهد در آن گواهینامه دریافت کند بر سبک سوالات تاثیر گذار نمی باشد. این تشابه سوالات در مکانها و شهرهای مختلف، موجب می شود که داوطلب بتواند بدون دغدغه و فارغ از نگرانی برای داشتن نمونه سوالات آیین نامه رانندگی شهر خود، مهمترین نمونه سوالات امتحان آیین نامه راهنمایی و رانندگی را دانلود کرده و آن را مرور کند.

مهم ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی:

کمی جلوتر نیز به بررسی مهم ترین و پرتکرار ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی خواهیم پرداخت. اما باید توجه داشت این نمونه سوالات برای قبولی در آزمون به تنهایی کافی نمی باشد. برای قبولی آسان در هنگام شرکت در اولین آزمون آیین نامه راهنمایی می بایست داوطلب تعداد زیادی از سوالات را دانلود کند. و با مشاهده سوالات بیشتر با انواع سوالات امتحان مقدماتی آیین نامه راهنمایی و سوالات آزمون آیین نامه اصلی آشنا شود.

آشنایی با نمونه سوالات آیین نامه رانندگی:

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی (به همراه پاسخ صحیح)

آشنایی با نمونه سوالات آیین نامه رانندگی:

سوال شماره 1-به چه علت می بایست در شرایط غیر عادی (مانند باران، برف و ….) به هنگام رانندگی تا حد امکان از دنده سنگین استفاده شود؟

الف) جلوگیری از لغزش چرخ ها

ب)داشتن سرعت کمتر در هنگام ترمز

ج) با استفاده از دنده سنگین دور زیاد موتور باعث لغزش چرخ ها نمی شود.

د) استفاده از دنده سنگین موجب می شود، در صورت لغزش استفاده از دنده پایین تر برای راننده امکان پذیر باشد

پاسخ صحیح: گزینه الف: جلوگیری از لغزش چرخ ها

*****

✅

سوال شماره دو- به چه علت می بایست به هنگام رانندگی از کفش های مناسب استفاده شود.

الف) برای حفظ کنترل صحیح بر روی پدال می بایست از کفش مناسب استفاده شود.

ب) در مواقع نقص و خرابی اتومبیل استفاده از کفش مناسب موجب راحتی پیاده روی می شود.

ج) استفاده از کفش راحت و مناسب موجب جلوگیری از ساییدگی سطح لاستیک پدال ها می شود.

د) برای تعویض سردنده،  راننده می بایست از کفش راحت استفاده کند.

پاسخ صحیح: گزینه الف: برای حفظ کنترل صحیح بر روی پدال می بایست از کفش مناسب استفاده شود.

*****

✅

سوال شماره سه در صورتی که به هنگام وارد شدن به خیابان فرعی، افراد پیاده از یک سوی خیابان به سوی دیگر عبور کنند، چه اقدامی می بایست انجام دهید؟

الف) با توقف، به عابران اجازه عبور دهید

ب) به عابران با اشاره دست بگویید عبور کنند

ج) با زدن بوق عبور کنید

د) ادامه مسیر و عبور از مقابل عابران با فاصله زیاد

پاسخ صحیح: گزینه الف: با توقف، به عابران اجازه عبور دهید

*****

 ✅

سوال شماره چهار تابلوی زیر چه خطری را به راننده هشدار می دهد؟

الف) پارک

ب) عبور عابر پیاده

ج) پلیس مدرسه

د) عابر در حال عبور

پاسخ صحیح: گزینه ب: عبور عابر پیاده

*****

سوال شماره پنج سوالات آیین نامه رانندگی در صورت برخورد با موارد اضطراری به هنگام رانندگی می بایست چه اقدامی انجام دهید؟

سوال شماره پنج سوالات آیین نامه رانندگی در صورت برخورد با موارد اضطراری به هنگام رانندگی می بایست چه اقدامی انجام دهید؟

الف) ترمز کردن بلافاصله و هدایت خودرو به سمت کنار

ب) تسلط بر اعصاب، گرفتن فرمان با دو دست و هدایت خودرو به سمت کنار جاده

ج) به طور ناگهانی ترمز گرفته و فرمان را با دو دست نگه داشته و از جاده خارج می شویم

د) روشن کردن راهنما و هدایت خودرو به سمت راست با سرعت کم

پاسخ صحیح: گزینه ج: به طور ناگهانی ترمز گرفته و فرمان را با دو دست نگه داشته و از جاده خارج می شویم

*****

✅

سوال شماره شش برای روشن کردن اتومبیل اقدامات لازم به چه ترتیب می بایست انجام شود؟

الف) خلاص کردن دنده – تنظیم صندلی – بستن کمربند – روشن کردن خودرو

ب) تنظیم آینه ها – خلاص کردن دنده –  روشن کردن خودرو

ج) گرفتن کلاچ –  خلاص کردن دنده – روشن کردن خودرو

د) هیچ کدام

پاسخ صحیح: گزینه ج: گرفتن کلاچ –  خلاص کردن دنده – روشن کردن خودرو

*****

✅

سوال شماره هفت در آزاد راه ها رنگ تابلوها ……. می باشد.

الف) آبی

ب) قرمز

ج) سفید

د) سبز

پاسخ صحیح: گزینه الف: آبی

*****

✅

سوال شماره هشتبرای رانندگی خوب پلاک اتومبیلها را باید از چه فاصله ای بخوانید؟

الف) فاصله 15 متری

ب) فاصله 10 متری

ج) فاصله 20 متری

د) فاصله 25 متری

پاسخ صحیح: گزینه ج: فاصله 20 متری

نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی

این نمونه سوالات، از سوالاتی گردآوری شده است که در آموزشگاه های مختلف برای آزمون متقاضیان طراحی شده است.

دسترسی به حجم زیاد سوالات، امکان رسیدن به نتیجه دلخواه و قبولی در آزمون را برای شما ایجاد کرده است.

برای قبولی در آزمون دسترسی به سوالات متنوع و پاسخ صحیح سوالات بسیار تاثیرگذار خواهد بود. با توجه به اهمیت دسترسی به نمونه سوالات برای قبولی در تمامی آزمون ها، ما با فراهم کردن امکان دسترسی رایگان به نمونه سوالات آیین نامه رانندگی برای شما، زمینه کسب نتیجه مورد نظر  و قبولی در آزمون راهنمایی و رانندگی را برای شما فراهم کرده ایم.

با مراجعه با سایت ما می توانید به منبع بزرگی از نمونه سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی برای دریافت گواهینامه دسترسی داشته باشید.

✅منظور از رانندگی با سرعت مطمئنه چیست؟

الف- رانندگی با سرعتهای پایین                           ب- رانندگی با سرعتهای بالا

ب- رانندگی براساس شرایط محیطی و جاده‌ای          د- رانندگی در ساعات روز

✅اگر در طول مسیر حرکت وسایل نقلیه به علت وجود موانع ثابت اعم از وسایل نقلیه پارک شده، مصالح ساختمانی، اشیاء، عملیات عمرانی، حفاری و خرابی راه بسته و یا برای عبور از مسیر مجاز کافی نباشد، حق تقدم عبور با کدام یک از وسایل نقلیه ی زیر است؟

الف- وسیله ای که به سمت راست گردش می کند

ب-  وسیله ای که مسیر عبور آن باز یا سهم عبور بیشتری را دارا می‌باشد

ج- به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت می‌کند

د- وسیله ای که مسیر عبور آنها بسته یا سهم کمتری را دارا می‌باشد

✅در چه موقعیتی نباید سبقت گرفت؟

الف- ۲۰۰ متری سربالایی
ب- ۲۰۰ متری پیچ‌ها
ج- ۲۰۰ متری تونل‌ها
د- بر روی خط ممتد

✅تاثیرات خستگی و خواب آلودگی بر رانندگی چیست؟

الف- توجه بیشتر به رانندگی

ب- بیشتر شدن سرعت تصمیم‌گیری در هنگام بروز خطر

ج- شناسایی صحیح وضعیت رانندگی سایر رانندگان

د- کم شدن سطح هوشیاری و سرعت واکنش فرد

✅در رابطه با ضد یخ کدام مورد درست است؟

الف- بهتر است کل مخزن رادیاتور به جای آب از ضد‌یخ پر شود.

ب- اگر در تابستان از ضد یخ استفاده شود موتور جوش می اورد

ج- ضد یخ اجازه نمی دهد موتور در سرما یخ بزند

د- ضد یخ در جلوگیری از زنگ‌زدگی رادیاتور و قطعات سیستم تاثیری ندارد.

نمونه سوالات آیین نامه اصلی رانندگی با جواببرای خنک شدن سریع موتور در هنگام افزایش دمای موتور چه اقدامی می بایست انجام دهیم؟

الف- ریختن آب بر روی بلوک موتور

ب- ریختن با احتیاط مقداری آب بر بروی رادیاتور

ج-  با احتیاط ولی به طور متناوب آب را بر روی موتور می‌ریزیم

د- ضمن رعایت احتیاط فقط آب تصفیه شده بر روی بلوک موتور می‌ریزیم

✅برای تعیین سطح روغن موتور از چه وسیله ای می توان استفاده کرد؟

الف- سیم روغن( گیج روغن)    ب- در مخزن روغن   ج- فیلتر روغن           د- پمپ روغن

✅کدام گزینه مربوط به ایمن کردن صحنه ی حادثه می باشد؟

الف-  در فاصله مناسب پارک کردن – چند نفس عمیق و آرام کشیدن

ب-  نزدیکی صحنه تصادف پارک کردن – بررسی وضعیت مصدومین – مصدوم  را از صحنه حادثه دورکردن

ج- ابتدا از اینکه خطری شما را تهدید نمی کند مطمئن شوید – سپس خودرو را در فاصله ی  مناسب پارک کنید_از تابلوی اعلام خطر استفاده کنید

د- از تابلوی اعلام خطر استفاده کردن_ از مصدومین شرح حال گرفتن- چند نفس آرام و عمیق کشیدن

✅در کدام موقعیت می باید نور بالا را به نور پایین تغییر داد؟

الف- اگر فاصله ی خودرویی که در جلوی شما حرکت می کند بیش از ۱۵۰ متر باشد

ب- جز در جاده‌های پر رفت و آمد نیازی به تغییر نور بالا به نور پایین نیست.

ج- اگر فاصله شما با خودرویی که در جلوی شما حرکت می‌کند ۲۰۰ متر باشد.

د-  اگر خودرویی که از روبه رو با فاصله ای کمتر از ۱۵۰ متر به شما نزدیک شود

✅مسافت توقف در کدامیک از سطوح زیر افزایش می یابد؟

۱-آسفالت دارای سطح مناسب ولی خشک

۲-در جاده های سنگلاخ

۳-آسفالت با شرایط نامطلوب و آغشته به قیر

۴-آسفالت زبر

✅انجام دادن کدام یک از موارد زیر از لحاظ قانونی مجاز شمرده می شود؟

الف- توجه تمام و کمال به جلو                                    ب- کار با تلفن همراه

ج- نداشتن تمرکز                                            د-استعمال دخانیات

منبع : نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب رایگاندر چه زمان هایی می بایست از ترمز دستی استفاده کرد؟

الف- در سرعت های پایین و هنگام توقف خودرو

ب- همواره و در تمام شرایط

ج- فقط زمانی که سرعت زیاد است

د- زمانی که در مسیر هایی سربالای و یا سر پایینی حرکت میکنیم

سوال شماره پنج سوالات آیین نامه رانندگی در صورت برخورد با موارد اضطراری به هنگام رانندگی می بایست چه اقدامی انجام دهید؟

منبع : نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب رایگان

دانلود پروپوزال آماده حسابداری با موضوع الگوریتم های ترکیبی کارا

6 Apr 2019

دانلود پروپوزال آماده حسابداری

دانلود پروپوزال آماده حسابداری با موضوع بررسی تطبیقی الگوریتم­های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی

  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

حسابداري

قسمت هایی از پروپوزال:

بخش هایی از این نمونه پروپوزال آماده حسابداری :

۱- بیان مسأله:

همان­گونه که در بخش قبلي بيان شد، شرکت­هاي فعلي، شرکت­هايي هستند که مالکيت آنها در اختيار گروه­هاي مختلف مي­باشد و هريک از آنها هدفهاي متفاوتي دارند. طبق نظريه نمايندگي، بين مالکان و مديران شرکت­ها ممکن است تضاد منافع وجود داشته باشد. به گونه کلي، تئوري نمايندگي براي تحليل ارتباط نماينده و مالک در واحدهاي اقتصادي که مالکيت و مديريت آن از يکديگر جدا باشد، استفاده شده است، اما بنظر می­رسد یک شیوه کارا برای حل مشکلات بین مالک و مدیر وارد کردن یک پارامتر اندازه گیری دقیق مورد تأیید دو طرف است.

ارزيابي عملكرد شركت­ها از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه­گذاران، اعتبار دهندگان، مديران و دولت­ها است. در دنیای رقابتی امروز ایجاد یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد شرکت­ها امری ضروری است. سرمایه­گذاران علاقه­مند هستند دریابند از سرمایه­گذاری انجام شده چه اندازه ایجاد ارزش شده است. سرمایه­گذاران در بازار سهام همواره درصدد کسب سود بالا هستند، آنها سهامی را خریداری می­کنند که از نظر آنها بهترین سهم باشد و بیشترین سود و بازده به آنها تعلق گیرد (یحیی­زاده و همکاران، ۱۳۸۸: ۹۲). همچنین سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری، از مدیران می­خواهند تا ارزش سرمایه­گذاری­ آن­ها را به حداکثر برسانند. به منظور نیل به این هدف، ازگذشته، با استفاده از سود عملیاتی یا نسبت­های مالی به ارائه گزارشی از عملکرد شرکت­ها پرداخته شد. نرخهای مالی نقش مهمی در اندازه­گیری عملکرد و وضعیت مالی یک واحد تجاری ایفا می­کنند. مطالعات زیادی سودمندی نرخهای مالی را به اثبات رسانده است (چن و شمیردا[۱] ،۱۹۸۱: ۶۷). اما به علت اینکه این معیارها دارای نقاط ضعف عمده هستند، عملکرد شرکت­ها را به نحو مطلوبی ارائه نمی­دهند.

ارزیابی عملکرد مالی با استفاده از معیارهای سنتی حسابداری نقاط ضعف فراوانی دارد. در ارزیابی عملکرد به روش سنتی به دلیل اینکه فقط به سود حسابداری توجه می­شود و هزینه­ی تامین منابع سرمایه را لحاظ نمی­کند، مورد انتقاد شدیدی قرار گرفته است و روش مطلوبی محسوب نمی­شود. در معیارهای مبتنی بر ارزش کلیه­ هزینه­های تامین مالی در نظر گرفته می­شود (یحیی زاده و همکاران، ، ۱۳۸۹: ۱۱۴). معیارهای مبتنی بر ارزش دو ویژگی دارند: اولاً سود نسبت به سطحی از سرمایه­گذاری اندازه­گیری می­شود که برای رسیدن به آن سطح سود به کار رفته است. دوماً ریسک نوعاً از طریق محاسبه­ی هزینه­ی سرمایه در نظر گرفته می­شود (نوروش و حیدری، ۱۳۸۳: ۱۲۲-۱۲۳). با انتخاب معیارهای مبتنی بر ارزش در ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها می­توان بر هر دو مشکل فائق آمد (آمیلس و دیگران، ۲۰۰۲: ۱۲۳).

دانلود پروپوزال آماده حسابداری

 

پروپوزال حسابداری رایگان doc

6 Apr 2019

پروپوزال رایگان حسابداری

دانلود پروپوزال رایگان حسابداری: بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی

 فرم پروپوزال تکمیل شده حسابداری doc نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

پروپوزال حسابداری doc

قسمت هایی از پروپوزال: حسابداری رایگان با موضوع مقایسه قیمت تمام شده

۱- بیان مسأله:

بهاي تمام شده كالا و خدمات مفهومي مالي است كه براي دستيابي به آن با استفاده از روش هاي مرسوم و بر اساس اطلاعات متداول مالي مبادرت به شناسايي، بررسي، مقايسه و تجزيه و تحليل عناصر هزينه، رفتار هزينه و علل آن نموده و نتايج حاصل ميتواند مبناي مناسبي براي تصميم گيري در خصوص توليد، فروش و. . . در اقتصاد باشد. بالا بودن هزينه هاي انرژي هاي تجديد ناپذير و محدوديت در مصرف و اثرات مخرب زيست محيطي اين انرژي ها سبب شد محققان به فکر جايگزيني براي آن باشند که آيندگان از نعمت انرژي بي بهره نمانند. از آن جايي که مصرف انرژي در بخش خانگي بسيار بالا مي باشد با جايگزيني آبگرمکن خورشيدي به جاي آبگرمکن گازي اقدام موثري در اين راستا صورت مي گيرد. انرژيهاي قديمي شامل چوب، زغال، بار (براي كشتي هاي باري) نفت و. . . مي باشد. انرژيهاي جديد شامل خورشيد، بار (براي ماشينهاي بادي امروزي) هيدروژن، اتم و انرژي هسته اي هستند(سادات حسینی، ۱۳۸۸).

پروپوزال حسابداری doc

پروپوزال حسابداری doc  انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار(مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار)

 فرم پروپوزال رایگان حسابداری doc پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

حسابداري

قسمت هایی از پروپوزال رایگان فرمت ورد doc

۱- بیان مسأله:

يکي از روشهاي متداول تجزيه و تحليل صورتهاي مالي، تجزيه و تحليل صورتهاي مالي با استفاده از نسبت هاي مالي مي باشد. نسبت هاي مالي يكي از ابزارهاي ارزيابي شركت ها توسط سرمايه گذاران و نيز ابزاري براي مديريت واحد تجاري به منظور ارزيابي وضعيت موجود و همچنين پيش بيني وضعيت آتي واحد تجاري است. اين نسبت ها بر اساس ارقام مندرج در صورت هاي مالي كه بر اساس روش حسابداري تعهدي تهيه شده اند، محاسبه و استخراج مي شوند. نسبت هاي مالي در يک دسته بندي کلي به پنج دسته تقسيم مي شوند: ۱ـ نسبت هاي نقدينگي ۲ـ نسبت هاي اهرمي ۳ـ نسبت هاي فعاليت ۴ـ نسبت هاي سودآوري ۵ـ نسبت هاي سرمايه گذاري يامالکيت (بهرامفر و همکاران، ۱۳۸۴).

قسمت هایی از پروپوزال رایگان فرمت ورد doc

در دنياي رقابتي امروز، شرکت ها و سازمانهايي قادر به بقا هستند که مدل کسب وکار مناسب تري را نسبت به رقباي خود انتخاب نمايند و قادر به بروز رساني و تکميل کسب وکار بر مبناي نيازهاي بازار و ضرورت  هاي فناوري باشند. در واقع بررسي نسبت هاي مالي که يکي از روشهاي تجزيه و تحليل صورت هاي مالي مي باشد خود بخشي از تحليل کسب وکار به شمار مي آيد. تحليل کسب وکار عبارت است از ارزيابي چشم انداز و ريسک هاي بنگاه به منظور اتخاذ تصميم در مورد کسب وکار آينده است. تصميم گيري هاي کسب وکار شامل موارد متعددي، از جمله ارزش گذاري سهام و بدهي ها، ارزيابي ريسک اعتبار، پيش بيني سود، حسابرسي ها و مذاکرات جبران خسارت است. از نظر عملياتي‌ نيز بحران را مي‌توان‌ به ‌صورت‌ يک‌ سيستم، تجزيه‌ و تحليل‌ کرد که‌ در آن‌ دو سري‌ عوامل‌ مختلف‌ يکي‌ محيط‌ و ساختار سيستم‌ و ديگري‌ عواملي‌ که‌ موجد بحران هستند، وجود دارد. تعيين‌ اينکه‌ کدام‌ يک‌ از عوامل‌ و عناصر تشکيل‌دهنده‌ سيستم‌ در مقابل‌ بحران آسيب‌پذيري‌ و تاثيرپذيري‌ بيشتري‌ دارد يکي‌ از وظايف‌ اوليه‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ مديريت‌ بحران است. بنابراين مديريت بايد مستقيماً به موضوع بحران رسيدگي کند و شرايطي را که باعث وقوع بحران شدند را به دقت مورد مطالعه قرار دهد تا دوباره تکرار نشود. همه بحران ها مثل هم نيستند ولي با اين وجود داراي عناصرمشترکي هستند.

قسمت هایی از پروپوزال رایگان فرمت ورد doc

دانلود پروپوزال حسابداری

 

گزارش تخصصی دبیران و معلمان عربی در همه مقاطع

11 Mar 2018

گزارش تخصصی دبیران عربی

افتخار ما خدمات به زحمتکشترین قشر جامعه یعنی فرهنگیان است . با تدوین 18 نمونه گزارش تخصصی دبیران عربی و گزارش تخصصی معلمان عربی برای همه پایه های تحصیلی و با گستره موضوعی مختلف سعی داشته ایم تا همکاران فرهنگی و دبیران عربی را کمک کنیم تا در روند نگارش گزارش تخصصی سالانه خودشان الگوی مشخص و مناسبی را داشته باشند. امیدواریم تلاش جمعی ما مورد قبول شما همکاران گرامی قرار گرفته باشد.

نمونه گزارش های ویژه دبیران و معلمان عربی در همه مقاطع

گزارش تخصصی دبیران عربی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی عربی با موضوع علاقه مند کردن دانش آموزانم به قرآن , دین و معارف اسلامی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران عربی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۰

نمونه گزارش تخصصی دبیر عربی با موضوع بهبود مهارت مکالمه زبان عربی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران عربی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۰

دانلود گزارش تخصصی دبیر ان عربی پایه دهم با موضوع بهبود مکالمه عربی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران عربی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۰

دانلود گزارش تخصصی دبیران عربی با موضوع ترغیب دانش آموزانم به نماز جماعت

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران عربی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۰

نمونه گزارش تخصصی دبیران عربی پایه نهم آموزشگاه : رفع مشکل گوشه گیری و ساکت بودن دانش آموزان در کلاس درس

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران عربی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی معلم عربی : علاه مند کردن دانش آموزان به درس عربی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران عربی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی دبیر عربی متوسطه اول : علاقه مند کردن دانش آموزان به درس قرآن

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران عربی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی دبیران عربی پایه هشتم : جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران عربی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی عربی دوم دبیرستان با موضوع جلوگیری از افت تحصیلی و ترغیب به درس با فرمت ورد در ۲۷ صفحه

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران عربی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی عربی متوسطه : جذاب ساختن درس و تلفیق هنر در تدریس عربی

RIAL 20,000

 

گزارش تخصصی دبیران و معلمان تربیت بدنی

11 Mar 2018

گزارش تخصصی دبیران ریاضی

به کمک همکارانی که ما را در تهیه نمونه های گزارش تخصصی دبیران تربیت بدنی و روزش و گزارش تخصصی معلمان تربیت بدنی کمک کرده اند موفق شده ایم تا 42 نمونه گزارش را با گستره موضوعی وسیع تهیه کرده و برای دانلود در اختیار همکاران فرهنگی عزیز از سراسر کشور قرار دهیم . امیدواریم توانسته باشیم کمکی به بهبود شاخص های تحصیلی کشور و راحتی کار معلمان و دبیران گرامی ورزش و تربیت بدنی کرده باشیم .

دانلود نمونه های گزارش تخصصی دبیران و معلمان تربیت بدنی

گزارش تخصصی معلمان تربیت بدنی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۰

نمونه گزارش تخصصی دبیر تربیت بدنی با موضوع انجام حرکات اصلاحی در مدرسه

RIAL 20,000
دانلود نمونه گزارش تخصصی تربیت بدنی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۰

دانلود گزارش تخصصی دبیر تربیت بدنی پایه چهارم با موضوع بهبود طناب زنی با پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیر تربیت بدنی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۰

دانلود گزارش تخصصی دبیران تربیت بدنی : رفع اضطراب با ورزش کردن + ۵ پیشنهاد ارزشیابی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران تربیت بدنی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۰

نمونه گزارش تخصصی دبیران تربیت بدنی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

RIAL 20,000
دانلود نمونه گزارش تخصصی تربیت بدنی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۱

گزارش تخصصی معلم تربیت بدنی با موضوع ورزش صبحگاهی و ۵ پیشنهاد ارزشیابی رایگان

RIAL 20,000
دانلود نمونه گزارش تخصصی تربیت بدنی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی دبیر تربیت بدنی پرورش دانش آموزانی عاری از مشکل اخلاقی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی معلمان تربیت بدنی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی دبیران تربیت بدنی : رفع مشکل چاقی با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیر تربیت بدنی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی تربیت بدنی دبیرستان ترغیب به شرکت در فعالیت های ورزشی مجتمع

RIAL 20,000
دانلود نمونه گزارش تخصصی تربیت بدنی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی تربیت بدنی متوسطه : شاداب سازی حیاط و محوطه ورزشی در ۲۹ صفحه

RIAL 20,000
دانلود نمونه گزارش تخصصی تربیت بدنی
بهم ۱, ۱۳۹۶ ۰

دانلود گزارش تخصصی تربیت بدنی با موضوع راهکارهای حیاط پویا و ورزش صبحگاهی در ۲۷ صفحه فایل ورد

RIAL 20,000

 

 

گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری

11 Mar 2018

لیست نمونه های گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری با موضوعات متنوع که هر فایل به همراه ۵ نمونه راهکار و پیشنهاد ارزشیابی کوتاه ارائه میشوند.

نمونه های گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری

گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

نمونه گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری جذاب نمودن آشنایی با خودرو سال سوم به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری با موضوع کاهش اضطراب دانش آموزان

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۲, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری با موضوع ترغیب به یادگیری+ پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۲, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی معلم کار و فناوری با موضوع رعایت بهداشت مدرسه + ۵ نمونه پیشنهاد ارزشیابی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۲, ۱۳۹۶ ۱

دانلود گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری با موضوع افزایش یادگیری با استفاده از کامپیوتر

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی کار و فناوری متوسطه : بالا بردن سطح علمی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

دانلود گزارش تخصصی کار و فناوری تشویق به انجام کار گروهی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۲, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری با موضوع تشویق به انجام کار گروهی و کسب مهارت عملی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۲, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

RIAL 20,000

گزارش تخصصی مشاوران مدارس ابتدایی , راهنمایی و دبیرستان

11 Mar 2018

گزارش تخصصی مشاوران مدارس

به همت تعدادی از همکارانی توانسته ایم حدود ۱۵ نمونه گزارش تخصصی مشاوران مدارس را آماده کرده و برای دانلود در اختیار همکارانی که در سمت مشاور مدرسه ابتدایی , مشاور مدارس راهنمایی و مشاوران دبیرستان فعالیت میکنند بگذاریم . امیدواریم توانسته باشیم گامی کوچک در کمک به جامعه زحمت کش مشاوران مدارس برداریم.

در ادامه بصورت لیست وار فایل های گزارش تخصصی مشاوران مدارس را ملاحظه میکنید . اگر به دنبال فایلی خاصی با موضوعی خاص هستید که در سایت نیافتید با ما تماس بگیرید.

لیست فایل های گزارش تخصصی مشاوران مدرسه

نمونه فایل های مشاوران

گزارش تخصصی مشاوران مدارس
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

نمونه گزارش تخصصی مشاوران مدارس با موضوع ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه

RIAL 20,000
گزارش تخصصی مشاوران مدارس
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

نمونه گزارش تخصصی مشاور مدرسه با موضوع برطرف کردن مشکلات اخلاقی رفتاری دانش آموزان

RIAL 20,000
گزارش تخصصی مشاور مدرسه
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی مشاوران مدارس به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی مشاوران مدارس
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی مشاور مدرسه با موضوع هدایت تحصیلی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی مشاور مدرسه
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی مشاور دبیرستان – بهبود نقش تربیتی معلمان

RIAL 20,000
گزارش تخصصی مشاوران مدارس
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی مشاور متوسطه با موضوع انتخاب رشته تحصیلی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی مشاوران مدارس
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

دانلود گزارش تخصصی مشاوران – ترغیب به عزت نفس +۵ پیشنهاد ارزشیابی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی مشاور مدرسه
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

دانلود گزارش تخصصی مشاور : اختلالات جنسی +پیشنهاد کوتاه ارزشیابی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی مشاوران مدارس
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

نمونه گزارش تخصصی مشاوران مدارس اختلالات یادگیری و روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات

RIAL 20,000
گزارش تخصصی مشاوران مدارس
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

نمونه گزارش تخصصی مشاور به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

RIAL 20,000

گزارش تخصصی مربیان بهداشت مدارس ابتدایی , راهنمایی و متوسطه

11 Mar 2018

گزارش تخصصی مربیان بهداشت

به پاس قدردانی از زحمات مربیان بهداشت عزیز حدود 40 نمونه فایل گزارش تخصصی مربیان بهداشت مدارس ابتدایی , راهنمایی و متوسطه را آماده سازی کرده و برای دانلود در اختیار شما همکار گرامی قرار داده ایم . امیدواریم توانسته باشیم خدمتی هرچند کوچ به شما مربی بهداشت عزیز کرده باشیم.

گزارش تخصصی مربیان بهداشت

نمونه فایل های گزارش تخصصی مربیان بهداشت سعی شده است در بازه موضوعی متنوعی آماده سازی شده و در سایت بارگذاری شوند.

تعدادی از موضوعاتی که به آنها پرداخته ایم عبارتند از : تشویق دانش آموزان به تغذیه سالم , خوردن شیر , تناسب اندام ,بهداشت فردی , بهداشت روحی , بهداشت محیطی , محیط زیست و..هستند.

 

دانلود نمونه های گزارش تخصصی مربیان بهداشت در 40 موضوع مختلف

در انتهای همین صفحه شما میتوانید بیش از 40 فایل گزارش تخصصی مربیان بهداشت را با موضوع آن مشاهده کنید . برای دیدن جزئیات هر فایل کافیست روی لینک مورد نظرتان کلیک کنید و به صفحه اختصاصی هر فایل مراجعه نمایید.

سعی شده است توضیحات کلی در خصوص هر یک از فایل های گزارش تخصصی مربیان بهداشت ارائه شود تا بتوانید قبل از خرید و دانلود آشنایی نسبی با محتویات فایل پیدا کنید.

همچنین در هر فایل 5 نمونه پیشنهاد کوتاه ارزشیابی هم گنجانده شده است . و همه فایل ها با قیمت 2000 تومان قابل خریداری و دانلود هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09356718135 در تلگرام ارتباط بگیرید.

مشاهده نمونه فایل ها و دانلود

نمونه گزارش تخصصی مربیان بهداشت

نمونه گزارش تخصصی بهداشت مدارس

دانلود رایگان گزارش تخصصی مربی بهداشت

گزارش تخصصی مربیان بهداشت مدارس+رایگان

گزارش تخصصی بهداشت مدرسه

گزارش کار مربی بهداشت مدارس

گزارش تخصصی مراقب سلامت

گزارش بهداشت

گزارش تخصصی پایه دوم ابتدایی

7 Mar 2018

گزارش تخصصی دوم ابتدایی

تعدادی از بهترین نمونه های گزارش تخصصی دوم ابتدایی با بیش از 100 موضوع را برای معلمان ابتدایی مقطع دوم آماده سازی کرده ایم و میتوانید آنها را بصورت رایگان دانلود کنید.

از اهداف این طرح میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

کمک به تحقق اهداف مهارتی درس علوم تجربی نظیر : مشاهده  طراحی تحقیق  برقراری  ارتباط  پیش بینی  فرضیه سازی  کاربرد ابزار  اندازه گیری  تفسیر یافته ها و نتیجه گیری تقویت مهارتهای زندگی در دانش آموزان نظیر : تصمیم گیری  حل مساله  برقراری ارتباط با  دیگران  دوست یابی  سخنرانی ودفاع از کار خود در جمع و تحقق اهداف نگرشی درس علوم تجربی نظیر : کنجکاوی و جستجو گری علمی  نیروی خلاقیت  وابتکار  پشت کار  تمایل به همکاری وتحمل یا احترام گذاشتن به عقاید ونظرات دیگران  فکر باز و روشن بینی  خود انتقادی و بازنگری نقادانه  آمادگی برای پذیرش عدم قطعیت  احساس مسئولیت احساس اعتماد به نفس و ….

شناسایی و تقویت استعدادهای فردی دانش آموزان و ایجاد زمینه ای مناسب برای کار آفرینی:بسیاری از توانایی ها ، استعدادها و علاقه مندی های دانش آموزان در کلاس های معمولی نمود پیدا  نمی کنند و لذا قابل شناخت و پرورش نیستند . پروژه ی علمی ، فرصت مناسبی به وجود می آورد که  می توان این استعدادها را مشاهده ، شناسایی و تقویت کرد . بنابراین پروژه ی علمی می تواند راهبرد  بسیار مناسبی در تحقق یکی از اهداف مهم نظام آموزش و پرورش یعنی ایجاد زمینه کارآفرینی دانش  آموزان باشد.

موضوعاتی که برای پروژه های علمی دانش آموزان طراحی می شوند می توانند بسیار گسترده تر از یک موضوع درسی و درواقع میان رشته ای باشند و دانش آموزان ضمن انجام این گونه پروژه ها از دانش و مهارت های متعدد خود استفاده کنند. برای رفع نیاز های ICT و تشویق آنان به استفاده از IT    افزایش توانمندی دانش آموزان در حوزه  اطلاعاتی مربوط به پروژه های علمی خود .

فرهنگیان محترم می توانید گزارش تخصصی معلمان ابتدایی پایه اول را تحت عنوان علاقه مند نمودن دانش آموزانم به استفاده از فناوری و کار پژوهشیبه همراه هدیه پنج عنوان برتر راهکار و پیشنهاد کوتاه ارزشیابی از گروه تخصصی ایسمگز خرید نمایید.

گزارش تخصصی معلم و آموزگار اول ابتدایی

7 Mar 2018

گزارش تخصصی معلمان اول ابتدایی

بهترین نمونه های گزارش تخصصی معلمان و آموزگار پایه اول ابتدایی با گستره موضوعی بسیار متنوع بالغ بر 150 موضوع تدوین شده با آخرین دستورالعمل های آموزش و پرورش برای سالتحصیلی 96-97 توسط تیم تخصصی بانک فایل معلمان ایران برای استفاده همکاران فرهنگی آماده سازی شده و برای دانلود در اختیار شماست.

متخصصان و معلمان هنر مي توانند از خلاقيت خود استفاده كنند و روش هايي را براي آموزش بهتر ارائه دهند، نكته مهم در اين روش ها و راهكارها انعطاف پذيري است طوري كه دانش آموز اين انعطاف پذيري را احساس كند، اگر دانش آموز اين برنامه ها را نظير آموزش رياضي و يا ادبيات سخت و خشك بداند قطعاً همكاري لازم را نخواهد داشت( تیموری: ۱۳۹۲، ۶۳).

 1. براي اجراي طرح گزارش تخصصی معلم ابتدایی جديد، ابتدا علي رغم موضوعي نبودن كلاسها در مدرسه فرزانگان يك كلاس اختصاصي براي هنر كه از نور كافي و مطلوبي برخوردار بود انتخاب كرده و از دانش آموزان خواسته شد كه به صورت كنفرانسي و يا نعلي شكل، صندلي هاي خود را مرتب كنند با اين چيدمان همه بچه ها معلم و تخته را به صورت كامل ديده و معلم نيز راحت مي توانست براي ديدن آثار و كارهاي آن ها رفت و آمد كند و خیلی مورد توجه دانش آموزان قرار گرفت بعد با انتخاب خود دانش آموزان آن ها به گروه های ۵ نفره تقسیم شدند تا راحت تر در کارهای گروهی فعالیت کنند.
 2. براي انجام هر فعاليت ابتدا با بچه ها مشورت شده و نظر آن ها خواسته می شد این کار احساس ارزشمند بودن عقاید شان را به همراه داشت.
 3. از بچه ها خواسته شد از ظروفي كه دور ريختني هستند يا به درد خانه نمي خورد با خود به مدرسه آورده و در كلاس طراحي برای مدل عینی استفاده کنند که خیلی مورد استقبال قرار گرفت.
 4. اولين جلسة كلاس بعد از تغييرات، با بازي هاي دقتي شروع شد مثلاً از بچه ها خواسته می شد بگويند كه در راهروي طبقه دوم كه كلاس هنر در آنجا تشكيل مي شد چند در چوبي وجود دارد و يا چند تا لامپ، پله و… قرار دارد، اين كار تنوعي به كلاس داده بود و در عین حال دقت آن ها را مورد ارزیابی قرار می داد
 5. گاهی دانش آموزان را به دیدن مکان های تاریخی شهرستان و یا نمایشگاه هایی که در سطح شهرستان برگزار می شد برده تا روحیه دانش آموزان و چشم آن ها با دیدن آثار تقویت شود.

۶ . صحبت معلم با دانش آموزان درباره اهميت نقاشی و رنگ آمیزی، تأثير و كاربرد آن در ساير دروس و يا زندگي روزمره اشان مثلاً اين كه شناخت رنگ ها و خواص آن ها مي تواند چه تأثيري در انتخاب لباس، چيدمان سفره غذا، اتاق و دكور آن و… داشته باشد. اين كه هدف اصلي نقاشی و رنگ آمیزی بوجود آوردن هنرمندان زيادي مثل پيكاسو، ونگوگ و كمال الملك و… نيست بلكه تغيير در ديد آن ها و عوض كردن نگاه شان به دنياي اطراف، طبيعت و هر آنچه كه تا حالا به آن توجه نكرده اند، مثل رنگ هاي موجود در طبيعت و اگر اين رنگ ها نبودند چه اتفاقي مي افتاد، توجه به رنگ ها و نقش هاي موجود در بدن حيوانات، پرندگان، حشرات و… آواهاي گوش نواز موجود در طبيعت كه زياد به آن توجه نشده،صداي آبشار ، صداي باران، حركت بال پرنده و… كه اين موارد خيلي مورد توجه دانش آموزان قرار گرفته و در زنگ تفريح و ساعت غير نقاشی و رنگ آمیزی در مورد آن صحبت می کردند.

گزارش تخصصی معلم ابتدایی تدریس فارسی

نظریات و یافته های صاحب نظران و رهنمودهایی که همکاران در پرسشنامه ها داده بودند را بررسی نمودم و تصمیم گرفتم از دو شیوه کمک بگیرم .

۱-        استفاده از کارتهای حافظه آموزشی زودآموز:  این کارت ها یک  وسیله  آموزشی ساده می باشد که ضمن  آموزش  خواندن کلمات فارسی به  دانش آموزان  و تقویت  حافظه  دبداری  آنها  به جذاب شدن  محیط آموزشی  منجر می شود  و بر اساس  روش های  جدید  تدریس  تهیه گردیده  است­.  هر  بسته  از کارت هاشامل ۲۴ برگ کارت در ابعاد ۵ در ۷ سانتیمتر می باشد که ۱۲ کلمه را آموزش می دهد (کلمات روی کارت ها از روی نگاره ها و نشانه ها انتخاب  شده اند). هر دو کارت  به اتفاق یک کلمه  را آموزش می دهند با این تفاوت که در یک کارت شکل نوشتاری بزرگ و تصویر آن کوچک  در قسمت  پایین کارت کشیده شده است .  و در کارت مکمل همین عمل بر عکس  انجام شده است (تصویر بزرگ و شکل نوشتاری آن کوچک).  روش بازی  به  این صورت  است  که ابتدا کارت ها بر زده  می شوند  و از پشت به روی زمین چیده می شوند. هر بازیکن  می تواند در نوبت  خود  دو عدد از كارت ها را رو كرده  و  اين كارت ها را به ديگران   نشان بدهد   ( يا نشان ندهد  ) . اگر كارت ها  هم شكل  نبودند  آنها را به حالت اول    برمي گرداند  و اگر  هم شكل  بودند آن ها را به عنوان امتياز براي خود بر مي دارد  و اجازه دارد دو كارت ديگر را رو كرده    و مانند حالت قبل  عمل كند .  سپس نوبت بازي كنان بعدي است و بازي تا وقتي كه همه  كارت ها از  روي زمين بر چيده  شوند  ادامه  پيدا  مي كند . برنده بازي كسي است كه در پايان تعداد كارت بيشتري داشته باشد .كودك وقتي در هنگام  بازي دو كارت مثل هم را برمي دارد  در واقع روي  يك كارت تصوير بزرگ و نوشته    كوچك و در تصوير ديگر كه مكمل است تصوير كوچك و نوشته بزرگ مي باشد. هنگامي  كودك  دو تصويرمكمل را نگاه مي كند  در  واقع در  يك كارت   تصوير و در ديگري شكل برجسته  است  كه  كودك  پس  از بارها  بازي اين تداعي برايش به وجود مي آيد كه  تصوير ونوشته  آن يك   معني را دارد و  بعدها هر زمان كه آن  نوشته را در جاي  ديگر ببيند مي تواند  به راحتي معناي تصوير آن را به خاطر بياورد، كلمه را بخواند و به اين ترتيب ياد گيري صورت مي گيرد ( اين بازي براي ۲ تا ۵ نفر طرح  شده  و در  صورت  مشكل  يا ساده بودن  بازي كودك مي تواند چند تصوير را از بازي حذف يا به آن اضافه نمايد).

طرح تدبیر : برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر - ویرایش جدید

6 Mar 2018

طرح تدبیر

ما به کمک همکاران فرهنگی کاملترین و دقیق ترین نمونه های برنامه سالانه مدارس بر اساس طرح تدبیر سالتحصیلی 97-98 جدید آخرین ویرایش منطبق با دستورالعمل های سالتحصیلی 97-98 آماده کرده ایم و برای دانلود در دسترس همکاران فرهنگی از سراسر کشور قرار داده ایم.

دانلود جدیدترین برنامه سالانه مدارس قرآنی و به همراه تقویم اجرایی و فرم های پرژه مهر برای مدیران دبستان قرآنی با فرمت ورد و قابل ویرایش

برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس بر اساس طرح تدبیر

در این پست می توانید برنامه سالانه مدارس قرآنی بر اساس طرح تدبیر را خرید و دانلود کنید. در ادامه به تعریف برنامه سالانه مدارس می پردازیم و خلاصه ای از فهرست موجود در فایل را نشان می دهیم.

برنامه سالانه مدارس بر اساس طرح تدبیر چیست؟

برنامه سالانه مدارس مطابق با آخرین دستورالعمل های سالتحصیلی 97-98 چگونه است و برنامه ریزی بر اساس طرح تدبیر چگونه انجام میشود؟

مدرسه یک سازمان یا مجموعه ای هدفمند است که هدف اصلی آن آموزش و تربیت دانش آموزان تعریف شده است .
هر واحد آموزشی می تواند براساس دیدگاه مدیریتی حاکم بر آن و به اقتضای شرایط و ویژگی های خاص خود اهدافی را در دستور کار خود قرار دهد و برای رسیدن به این اهداف با تکیه بر امکانات مادی و منابع انسانی برنامه هایی را تدوین و به مرحله اجرا می گذارد.
قطعا برنامه ریزی به عنوان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که در هر سازمانی وجود دارد. این برنامه ها در آموزش وپرورش به صورت جزئی و اجرایی و زمانبندی در قالب برنامه سالانه مدارس و تقویم اجرایی قابل ارائه است.

برنامه سالانه معاون پرورشی مدارس قرآنی بر اساس طرح تدبیر 97-98

برنامه سالانه معاون پرورشی مدارس قرآنی بر اساس طرح تدبیر موجود در این سایت یکی از بهترین نمونه های برنامه های سالانه و تقویم اجرایی پرورشی در سال تحصیلی جدید می باشد که آخرین ویرایش آن است. کلیه بخشنامه ها در را

درباره برنامه سالانه معاون پرورشی مدارس قرآنی می توان گفت :اصلی ترین هدف در بعد پرورش در آموزش و پرورش تعمیق باورها و مبانی مذهبی و اعتقادی دانش آموزان می باشد . در راستای تحقق این هدف و بر اساس سند تحول بنیادین فعالیت های اجرایی زیر پیش بینی گردیده که انشاءا… با لطف و عنایات الهی و تلاش همه جانبه همکاران و دانش آموزان محقق گردد .

محتویات این بر نامه ریزی سالانه

۱/۱ بر پا نمودن مراسم آغازین و بهره گیری از توانمندی های دانش آموزان و همکاری در این مراسم

۲/۱ توجّه خاص به مراسم ایام ا… ، اعیاد ، جشن های مذهبی ، ایام سوگواری و عزاداری

۳/۱برگزاری مراسم قرآنی

۴/۱ تشکیل انجمن اسلامی و به عضویت درآوردن دانش آموزان

۵/۱ برگزاری منظم نماز جماعت

۶/۱ اجرای برنامه ها و بزرگداشت های شهدا در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

۷/۱ شرکت دانش آموزان در مسابقات و برنامه های مذهبی ودینی درون آموزشگاهی

۸/۱شرکت دانش آموزان در مسابقات فرهنگی و هنری

۹/۱ شرکت دانش آموزان در مسابقات ورزشی و…. آموزشگاهی

برنامه های پرورشی بر اساس طرح تدبیر

در این فایل کلیه برنامه های پرورشی مدارس قرآنی به صورت جدول بندی و بر اساس طرح تدبیر چینش شده است و مشکل شما را از لحاظ برنامه سالانه معاون پرورشی مدارس قرآنی برطرف می سازد.

دانلود برنامه سالانه معاون پرورشی مدارس قرآنی بر اساس طرح تدبیر با فرمت ورد و قابل ویرایش سال تحصیلی جدید آخرین ویرایش کاملترین و دقیقترین برنامه در اینترنت می باشد.

فایل حاضر حاوی دقیقترین و کار آمد ترین اقدامات و عملکرد مربیان و معاونین پرورشی به همراه تقویم اجرایی شمسی و قمری در سال تحصیلی جدید برای طبق آخرین بخشنامه های ارسالی از اداره محترم آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید آخرین ویرایش می باشد مناسبت های قمری و فعالیت های مربوطه و همچنین هزینه های احتمالی در اجرای پروژه ها به صورت دقیق در آن ذکر گردیده است.. این فایل به صورت ورد و قابل ویرایش است.

بانک فایل پژوهشی معلمان با ارائه جدید ترین و جذاب ترین و در عین حال پایین ترین قیمت در رابطه با برنامه سالانه و تقویم اجرایی کلیه پست های سازمانی پیشرو در امر آموزش و تدریس می باشد. عزیزان کرامی می توانند با مراجعه به بانک فایل پژوهشی معلمان برنامه سالانه و تقویم اجرایی مورد نیاز خود را طبق آخرین ویرایش و بر اساس آخرین بخشنامه های ارسالی از آموزش و پرورش دانلود نمایند. لازم به ذکر است کلیه برنامه ها و تقویم های آموزشی و اجرایی توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است و جمعی از تیم تخصصی فرهنگیان در ارائه این برنامه ها ساعت ها و روزها وقت گذاشته اند. شما فرهنگیان عزیز همچنین می توانید علاوه بر برنامه سالانه و تقویم اجرایی بر اساس طرح تدبیر و طرح تعالی از سایر محصولات این بانک پژوهشی استفاده نمایید.

برای دانلود پس از خرید برنامه سالانه معاون پرورشی مدارس قرآنی سال تحصیلی جدید آخرین ویرایش روی دکمه قرمز رنگ کلیک کنید.

طرح تدبیر و استفاده از آن در برنامه مدارس قرآنی

مدارس قرآنی راهکاری مناسب برای ارزش آفرینی در اجتماع است زیرا در آینده افراد آموزش دیده در این سیستم می توانند تاثیرات مثبتی در تحولات کشور ایفا کنند.

مدارس قرآنی باید به عنوان جایگاهی تربیتی برای دانش آموزان باشد زیرا امروز با هجمه های تبلیغاتی دشمن تنها راهکار آشنایی با تعالیم الهی است.مدارس قرآنی نباید فقط برای آموزش روان خوانی، روخوانی و حفظ قرآن باشد که در جای خود بسیار مهم است اما تا زمانی که دانش آموزان با مفاهیم قرآن آشنا نشوند روح و جان قرآن را درک نمی کنند.

در عصر حاضر که دوره شکوفایی انقلاب اسلامی است استکبار جهانی نیز هویت و فرهنگ دانش آموزان ما را نشانه رفته است بنابر این باید راهکاری اساسی برای مقابله با اندیشه های شیطانی آنها یافت که مدارس قرآنی یکی از این تفکرات ناب برای مقابله با دشمنان انقلاب است.آموزش و پرورش با تاسیس مدارس قرآنی رسالت بزرگی را بر دوش گرفته و امیدواریم با یاری خداوند و مدیریت صحیح بتواند این راه را طی نماید.

از بررسی و مطالعه ی آثار گذشتگان روشن می شود که مدیریت از قدیم الایام در جوامع مختلف بشری وجودداشته است و بزرگان ورهبران ملل وادیان مختلف ضرورت وجود مدیریت ورهبری را نیز یک امر مسلم شمرده اند در قرون اخیر هم نهضت های مختلفی در امر مدیریت ظهور کردند که می توان به نظریه مدیریت علمی نظریه مدیریت نهضت روابط انسانی نظریه سیستم ها در مدیریت ونظریه ترکیبی مدیریت اشاره کرد.

از آغاز کار تعلیم و تربیت انسان نیز از روش های مختلف مدیریت در امر آموزش بهره برده است اما از آنجایی که تحولات اجتماعی جدید تغییراتی را در ابعاد مختلف جامعه از جمله در زمینه های مختلف فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی ایجاد کرده خود به خود نیازهای جدیدی راهم بوجود آورده است لذا برای پاسخگویی به این نیازهای جدید افراد جامعه تغییر و دگرگونی در روش های مدیریت مدارس وتلاش برای بهبود بخشیدن به کیفیت مدیریت مدارس ضروری است .

امروزه در این دنیای درحال تغییر و پیشرفت ، مدارس نیاز به تغییر ودگرگونی دارند واین تغییر باید ابتدا در مدیریت ایجاد شود چرا که واقعیات امروز جامعه را نمی توان با روش های دیروز فهمید بلکه باید با تجدید نظر در روش ها وبرنامه های گذشته نظریه ها و روش های نوینی را جایگزین کنیم در حال حاضر مدیریت آموزشی رویکرد جدید فرآیند مدار محور را برای اثر بخش کردن مدارس آغاز نموده است .

دانلود صدها نمونه طرح تدبیر و برنامه سالانه بر اساس این طرح

صدها نمونه فایل برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس را بر اساس طرح تدبیر برای شما آماده کرده ایم و میتوانید با ورود به لینک انتهای برگه آنها را مشاهده کرده و دانلود نمایید.

برای دانلود پس از خرید کاملترین و دقیق ترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی و همچنین پروژه مهر مدارس قرآنی بر اساس طرح تدبیر با فرمت ورد و قابل ویرایش در چندفایل مجزا با جدول بندی و کلیه مواردی که می بایست رعایت شود روی دکمه قرمز رنگ کلیک کنید.

این فایل کامل ترین نمونه برنامه سالانه مدارس قرآنی موجود در اینترنت می باشد و همچنین از همه نمونه های موجود ارزانتر است.

نمونه فایل های اقدام پژوهی معلمان و آموزگاران ابتدایی در همه مقاطع 97-98

6 Mar 2018

دانلود اقدام پژوهی با گستره موضوعی بالا از تعاون معلمان پژوهشگر

بهترین نمونه فایل های مورد نیاز معلمان : اقدام پژوهی , اقدام پژوهی معلم و آموزگار ابتدایی  با تدوینی ساده و روان و اختصاصی و بر اساس آخرین دستورالعمل های نگارش فایل اقدام پژوهی معلمان در سال 97 آماده سازی شده و با بازه گسترده ای از موضوعات در اختیار معلمان و همکاران گرامی قرار داده شده است . درس پژوهی , روایت پژوهی , شهید پژوهی , سناریو و الگوی تدریس را از اتاق تعاون معلمان پژوهشگر بخواهید.

چونه فایل های مورد نظرم را از اتاق تعاون معلمان پژوهشگر دریافت کنم؟

دریافت فایل های ما از دو طریق امکان پذیر میباشد . روش اول مراجعه به لینک دانلود فایل ها میباشد و روش دوم ارتباط با شماره 09332978858 در تلگرام .... همچنین با رجوع به سایت های دیگر ما فایل های دیگر در مباحثی مانند طرح جابر , طرح کرامت و .. را میتوانید دریافت کنید.

اتاق تعاون معلمان پژوهشگر یک سایت تخصصی میباشد

در نظر داشته باشید که اتاق تعاون معلمان پژوهشگر یکی از سایت های زیر مجموعه بانک فایل معلمان میباشد که بصورت تخصصی اقدام به معرفی فایل های ما صرفا در زمینه های اقدام پژوهی , درس پژوهی , پژوهش روایت محور و شهید پژوهی میکند . از همین رو توصیه میشود از طریق منو کناری سایت روی لینک های موضوعی دیگری مانند گزارش تخصصی معلمان , سناریو و الگوی برتر تدریس , تجارب برتر تربیتی , و... کلیک کرده و آنها را ملاحظه کنید . 

اقدام پژوهی

در سیستم آموزشی کشور چند طرح بخوبی جایگاهشان را پیدا کرده اند . اقدام پژوهی یکی از موثر ترین طرح هایی میباشد که تا کنون در آموزش و پرورش کشور به شکل مدون و نظام مند به اجرا در آمده است . مجموعه بانک فایل معلمان هم سعی کرده است با تدوین و بارگذاری بیش از 1500 نمونه فایل اقدام پژوهی معلم ابتدایی در سایت خود کمک کند فرهنگیان و دانش آموزان عزیز به راحتر ترین شکل ممکن به این این فایل ها دسترسی یافته و آنها را دانلود کنند.

اقدام پژوهی | اقدام پژوهی معلمان ابتدایی

هر آنچه نیاز دارید را در سایت ما خواهید یافت . ما یک گروه پژوهشی هستیم که بصورت تخصصی فایل های مورد نیاز معلمان , مدیران , آموزگاران , معاونان مدارس , مشاوران , هنر آموزان و .. را تهیه میکنیم و در بستر آنلاین آنها را به دست متقاضیان در سراسر کشور میرسانیم.

اقدام پژوهی با موضوع افزایش سرعت یادگیری دانش آموز

اقدام پژوهی یادگیری پیرامون مقوله افزایش دادن سرعت یادگیری دانش آموزانم در تفریق فرآیندی با نگارش برنامه قابل ویرایش ورد و به صورت کامل و دقیق در ۲۵صفحه

اقدام پژوهی یادگیری پیرامون مقوله افزایش دادن سرعت یادگیری دانش آموزانم در تفریق فرآیندی

مطالبی که در اقدام پژوهی یادگیری موجود است عبارت است از :

نام اقدام پژوهی پیرامون مقوله سرعت یادگیری

دیباچه مطلب پیرامون مقوله  سرعت یادگیری

چکیده و مقدمه  موضوع پیرامون مقوله سرعت یادگیری

بیان مسئله پژوهش پیرامون مقوله  سرعت یادگیری

شرایط و توصیف وضعیت حاضر پیرامون مقوله  سرعت یادگیری

جمع آوری  داده ها و شواهد یک پیرامون مقوله  سرعت یادگیری

تفسیر و تجزیه داده ها و اطلاعات پیرامون مقوله سرعت یادگیری

ارائه راه حل ها و راهکار های نوین موقتی دررابطه با  سرعت یادگیری

ارائه راه حل ها و راهکار های جدید و نظارت بر آن پیرامون مقوله سرعت یادگیری

 اقدام پژوهی معلم ابتدایی در مورد ریاضی

اینکه اقدام پژوهی معلم ابتدایی در درس ریاضی خیلی اهمیت دارد تقریبا بر کسی پوشیده نیست . تنوع روش‌های تدریس و نوع فعالیت‌های متناسب با هدف هر درس، در ایجاد علاقه­مندی دانش آموزان به انجام فعالیت­های ریاضی تأثیر بسزایی دارد. همان طور­که در اجرای راه کارها اشاره شد، هریک از پژوهشگران، راه کارهایی را جهت رسیدن به هدف مورد نظر اجرا کرده بودند و به نتایج مطلوبی دست یافته بودند. هم چون آقایی(۱۳۸۸) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده بود که توجه به تفاوت‌های فردی و استفاده از تمامی امکانات موجود، در حل مشکلات دانش­آموزان مؤثر می­باشد، من نیز پس از اجرای طرح، به این نتیجه دست یافتم که برای ارائه­ی تکالیف و فعالیت‌های عملکردی به دانش‌آموزان، علاوه بر توجه به تفاوت‌های فردی، در نظر گرفتن نیازها و علایق آنان نیز، تأثیر زیادی در علاقه­مند نمودن فراگیران به درس ریاضی و انجام فعالیت­های آن دارد. هم چنین به این نتیجه دست یافتم که تقویت حافظه دیداری و شنیداری، و پرورش دقت و توجه دانش آموزان، در قالب بازی های هدفدار، تأثیر بسزایی در افزایش علاقه مندی آنان به انجام فعالیت های عملکردی درس ریاضی دارد.

اضطراب ریاضی و شرایط دلهره آور کلاس و امتحان ریاضی طبعاً موجب اختلال نظم و انسجام فکری و مختل شدن فرآیند پردازش اطلاعات و نقش مؤثر حافظه در دانش آموز می شود تا جایی که وی گاه بدیهیات و مسائل ابتدایی را نیز به یاد نمی آورد. به علاوه به نظر می رسد ، که فرد با اضطراب ریاضی بالا کمتر قادرند تا از حافظه ۷ فعال یا ظرفیت محاسبه مرکزی خود که پردازش قطعه خبری واطلاعاتی را در هر لحظه برعهده دارد ، به نحو مطلوبی بهره گیری کند.

در واقع به جای اندیشه های سازمان یافته و مربوط افکار مزاحم و نامربوط ناشی از نگرانی ها و اضطراب ها ، بخش مهمی از ظرفیت عقلانی و توانایی پردازش اطلاعات را تحت تأثیر قرار می دهند وموجبات نقصان بازدهی و ضعف عملکرد علمی را فراهم می آورند. در بررسی ارتباط بین سبک های شناختی و اضطراب هر چند کار چندانی انجام نشده است ، ولی هادفیلد ، معتقد است که اضطراب بالاتر در میان افراد میدان وابسته ، بیشتر اتفاق می افتد تا در میان گروه هایی با سبک شناختی میدان ناوابسته . در عین حال مطالعات زیادی لازم است تا بررسی شود که چگونه اضطراب ریاضی با سبک های شناختی افراد و نیز فرایند های پردازش اطلاعات علمی و استفاده از ظرفیت های عقلانی آنان در تعامل قرار می گیرد.

عواملی که معلم ابتدایی در اقدام پژوهی رعایت کند؟

معلم ابتدایی در روند تدوین اقدام پژوهی باید چه عواملی را در نظر بگیرد؟

جمع آوری شواهد دو  پیرامون مقوله  سرعت یادگیری

اجرای ارزشیابی تاثیر اقدامات نوین پیرامون مقوله سرعت یادگیری

اجرای گزارش نهایی و بیان تجدید نظر پیرامون مقوله سرعت یادگیری

کسب نتایج  پیرامون مقوله سرعت یادگیری

راهکار ها و پیشنهادات پیرامون مقوله سرعت یادگیری

فهرست منابع مورد استفاده پیرامون مقوله سرعت یادگیری

۱ـ خلاقيت رياضي، جرج پوليا، ترجمه پرويز شهرياري انتشارات فاطمي.

۲ـ روش تدريس رياضي، محمد بهروش ـ علي‌اكبر جعفري ـ علي‌اضغر دانش‌فر.

۳ـ مجلات رشد رياضي نشر به وزارت آموزش و پرورش.

۴ـ هاوسون وب ويلسون (۱۹۸۶) رياضيات مدرسه در دهه ۱۹۹۰ ترجمه ناهيد ملكي، نشر مركز.

۵ـ مقاله نقدي بر روش‌هاي آموزش مقدمات رياضيات مدرسه مجله رشد آموزش رياضي.

۶ـ گويا زهرا، تغيير محتواي برنامه درسي رياضيات مدرسه مجله رشد آموزش رياضي.

۷ـ مجموعه مقالات دومين كنفرانس آموزش رياضي كشوري، كرمانشاه.

۸ـ مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس آموزش رياضي كشوري، مشهد.

۹ـ رحماني، مهدي، اهداف آموزش رياضي چيست؟

۱۰ـ تبريزي، غلارضا، ناتواني در يادگيري رياضي دانش‌آموزان

۱۱ـ قديري، هراتي، آزمايشگاه رياضي.

برای دانلود اقدام پژوهی معلم مدارس دوره ابتدایی و دریافت اقدام پژوهی معلم ابتدایی از لینک خرید استفاده نمایید.

اقدام پژوهی آموزگار دبستان

اقدام پژوهی آموزگار دبستان پیرامون مقوله اقدام پژوهی آموزگار دبستان پیرامون مقوله چگونه توانستم مشکل عدم یادگیری دانش آموز کم شنوایم در پایه دوم را برطرف نمایم با نگارش برنامه قابل ویرایش ورد و به صورت کامل و دقیق در ۲۸صفحه

اقدام پژوهی آموزگار دبستان پیرامون مقوله مشکل عدم یادگیری دانش آموز کم شنوایم در پایه دوم را برطرف نمایم

تیم تخصصی گویا طرح پژوهش یکی از بهترین گروه های تخصصی پیرامون مقوله تهیه و تنظیم و نگارش اقدام پژوهی معلمان بر این باور است که در نگارش اقدام پژوهی مانند اقدام پژوهی یادگیری می بایست کلیه مراحل نگارشی و تنظیم مقاله به صورت کامل و دقیق رعایت شود..در این رابطه هم اقدام پژوهی آموزگار دبستان را تایید و مبتنی بر آخرین بخشنامه ارسالی از وزارتخانه می داند.

مطالب موجود در یکی از نمونه فایل های آموزگاران ابتدایی

مطالبی که در اقدام پژوهی آموزگار دبستان موجود است عبارت است از :

نام اقدام پژوهی پیرامون مقوله یادگیری

دیباچه مطلب پیرامون مقوله  یادگیری

چکیده و مقدمه  موضوع پیرامون مقوله یادگیری

بیان مسئله پژوهش پیرامون مقوله  یادگیری

شرایط و توصیف وضعیت حاضر پیرامون مقوله  یادگیری

جمع آوری  داده ها و شواهد یک پیرامون مقوله  یادگیری

تفسیر و تجزیه داده ها و اطلاعات پیرامون مقوله یادگیری

ارائه راه حل ها و راهکار های نوین موقتی دررابطه با  یادگیری

ارائه راه حل ها و راهکار های جدید و نظارت بر آن پیرامون مقوله یادگیری

ریتم کلی نگارش اقدام پژوهی معلمان

برای اینکه علت دقیق عدم تمرکز ( م د) مشخص شود با او مصاحبه کردم و از او خواستم از بین عواملی که باعث عدم تمرکز می شوند مواردی که بیشتر در او این مشکل را به وجود آورده است مشخص کند.

با هم عوامل را بررسی کردیم.از عوامل محیطی هیچ کدام موثر نبود چون شرایط محیطی در این مدرسه برای دانش آموزان کاملا مساعد است..

سعی شد یکی از معلمان آموزشگاه استثنایی در طول هفته یک بار برای تعلیم و تربیت ولی تشریف بیاورد.

در مورد روشهای تدریس ،چون من از روشهای فعال استفاده می کنم و تمام واحدهای کتاب را به صورت تصاویر جذاب استفاده کردم،و دانش آموزان به صورت گروهی و شرکت در پرسش و پاسخ و بحثهای گروهی فعال هستند به نظرم مشکل خاصی در این مورد نباشد که ( م د) نیز این مطلب را تایید کرد.

در مورد کتاب می گوید :به آن علاقه ای ندارم و چون فکر می کنم برای من سخت است و یاد نمی گیرم باعث اضطراب من میشود.در مورد معلم هم چون ( م د) به من علاقه مند است در این مورد هم مشکل خاصی نیست. در مورد عوامل مربوط به دانش آموز داشتن اضطراب و بی علاقگی را نام می برد..بعد از اینکه عوامل به وجودآورنده عدم تمرکز در ( م د) تقریبا مشخص شد حالا باید به فکر راهکارهای مناسب برای ازبین بردن این عوامل باشم.ابتدا پرسشنامه ای تهیه کردم و از ( م د) خواستم بادقت به آن پاسخ دهد.که متن پرسشنامه و پاسخهای ( م د) در ادامه آورده شده است.

شروع نگارش

۱-قبل از شروع مطالعه به چه نکاتی می پردازد؟آیا در ذهن خود سئوال طرح می کند؟به مرور نکات گذشته می پردازد؟  به مرور نکات گذشته می پردازم.

۲-قبل از شروع مطالعه،تخمین صحیحی نسبت به زمان مطالعه خود دارد؟ خیر

۳-حس و حال او نسبت به شروع مطالعه چگونه است؟ خیلی مشتاق و علاقه مند نیستم.

۴-آیا توجه او به زمان های شروع مطالعه،دقیق است؟در لحظه شروع می کند یا در ساعت های مشخص؟

خیر ، ساعت مشخصی ندارد.

۵-طبق برنامه قبلی درس می خواند؟با درس خاصی که علاقه دارد شروع می کند؟  خیر، با درس خاصی که علاقه دارم شروع می کنم.

۶-روشهای تند خوانی را می داند؟با چشم مطالعه می کند؟ خیر ، زمزمه می کنم.

۷-معیاری برای میزان سرعت خواندن مطالعه خود دارد؟ خیر

اقدام پژوهی معلم ابتدایی با موضوع ترغیب دانش آموزان به داشتن دستخط زیبا

اقدام پژوهی معلم ابتدایی پیرامون مقوله چگونه توانستم دانش آموز را به خط زیبا و نوشتن مشق ترغیب کنم

مطالبی که در اقدام پژوهی معلم ابتدایی موجود است عبارت است از :

نام اقدام پژوهی پیرامون مقوله  چگونه توانستم با افزایش آگاهی دانش آموزان در زمینه فضای مجازی،میزان آسیبهای ناشی از سوء استفاده از آنرا کاهش دهم؟

این فایل اقدام پژوهی معلمان ابتدایی در فرمت برنامه قابل ویرایش ورد و به صورت کامل و دقیق در ۳۱صفحه تهیه شده است و میتوانید این فایل را همراه صدها فایل دیگر در لینک زیر مشاهده کرده و دانلود کنید.

دانلود فایل اقدام پژوهی معلمان با موضوع فضای مجازی

فضای مجازی و نحوه برخورد با آن یکی از مهمترین مساعلی است که معلمان و خانواده ها درباره آن دغدغه دارند تا دانش آموزان به نحو موثر و کنترل شده ای با این فضا در ارتباط باشند . از همین روست که نگارش فایل اقدام پژوهی معلمان با موضوع فضای مجازی را در دستور کار رقرا دادیم و چندین نمونه از آن را آماده دانلود کرده ایم . در ادامه به بخشی از محتوای یکی از فایل های اقدام پژوهی معلمان ابتدایی با موضوع فضای مجازی آشنا میشوید.

دیباچه مطلب پیرامون مقوله  فضای مجازی

چکیده و مقدمه  موضوع پیرامون مقوله فضای مجازی

بیان مسئله پژوهش پیرامون مقوله  فضای مجازی

شرایط و توصیف وضعیت حاضر پیرامون مقوله  فضای مجازی

جمع آوری  داده ها و شواهد یک پیرامون مقوله  فضای مجازی

تفسیر و تجزیه داده ها و اطلاعات پیرامون مقوله فضای مجازی

ارائه راه حل ها و راهکار های نوین موقتی دررابطه با  فضای مجازی

ارائه راه حل ها و راهکار های جدید و نظارت بر آن پیرامون مقوله فضای مجازی

با جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، تبادل تجربه با همکاران طی تشکیل جلساتی مانند شورای معلمان و انجمن اولیاء ، جلسات مشاوره با دانش آموزان و جمع بندی مطالب بدست آمده برای حل مشکل، راههای مختلفی ارائه گردید که عبارتند از:

اقداماتی که به عهده والدین می باشد:

 • آگاهی کامل اولیاء از رایانه و فضای مجازی
 • آگاهی از راههای دستیابی اولیاء به سایت های فضای مجازیی استفاده شده از طریق History
 • جلوگیری از قرار دادن هر گونه رمز عبور یا قفل گذاری بروی فایل ها و قسمت های دستگاه
 • شناسایی دوستان رایانه ای و اطمینان از سالم بودن آنها
 • قرار دادن رایانه در مکان مناسب و در معرض دید والدین
 • کنترل بر زمان استفاده از رایانه مخصوصاً شب هنگام
 • استفاده از کارتهای فضای مجازیی فیلتر دار
 • کنترل نامحسوس و غیر مستقیم دانش آموز توسط والدین

اقداماتی که بر عهده مربیان و معلمان و مشاور می باشد:

–  برگزاری جلسات آموزشی و مشاوره برای والدین

–  آموزش نحوه صحیح استفاده از فضای مجازی به دانش آموزان در کلاسهای فوق برنامه

–  ارائه دلایل روشن و کافی در مورد دلایل عدم بازدید از سایت های غیر اخلاقی برای دانش آموزان

–  شناسایی محدوده دوستی و روابط در دنیای مجازی

–  معرفی سایت های مفید برای استفاده نوجوانان

–  معرفی موتورهای جستجوی مناسب در فضای مجازی

انتخاب راه حل ها در اقدام پژوهی بر اساس اولویت اهمیت اجرا:

اقدام پژوه با توجه به یافته های بدست آمده و تحلیل وضعیت موجود، پیشنهادات و راه حل های ارائه شده را با قضاوت ارزشی سنجیده و با توجه به امکان اجرا و اهمیت اجرای آنها، راه حل ها را به ترتیب زیر بر می گزیند.

۱- آموزش و آگاهی والدین، آموختن نحوۀ برخورد صحیح والدین در مواردی که خطایی از فرزند آنان در استفاده از فضای مجازی سر می زند.

۲- فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای مواجهه با موقعیت های خاص در دنیای مجازی برای دانش آموزان

۳- هدایت درست و قرار دادن اصولی دانش آموزان در مسیر استفاده از تکنولوژی و ارتباطات جدید توسط معلمان

جمع آوری شواهد دو  پیرامون مقوله  فضای مجازی

اجرای ارزشیابی تاثیر اقدامات نوین پیرامون مقوله فضای مجازی

اجرای گزارش نهایی و بیان تجدید نظر پیرامون مقوله فضای مجازی

کسب نتایج  پیرامون مقوله فضای مجازی

راهکار ها و پیشنهادات پیرامون مقوله فضای مجازی

برنامه سالانه معاون اجرایی مدرسه , تقویم اجرایی مدارس 97-98

6 Mar 2018

برنامه سالانه معاون اجرایی مدارس

این فایل برنامه سالانه معاون اجرایی مدرسه و تقویم اجرایی مدارس مطابق با آخرین تغییرات آموزش و پرورش برای سالتحصیلی 97-98 تهیه شده و برای دانلود شما همکار گرامی در دسترستان میباشد .  برای دریافت فایل برنامه سالانه معاون اجرایی مدارس 97-98 با دو روش میتوانید اقدام کنید :

برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس 97-98 : معاون اجرایی

روش اول : در تلگرام به شماره 09332978858 پیام داده و فایل را دریافت کنید.

روش دوم : با ورود به سایت زیر میتوانید بصورت آنلاین این برنامه سالانه و تقویم اجرایی 97-98 را میتوانید دانلود کنید.

دانلود صدها نمونه فایل برنامه سالانه و تقویم اجرایی معاون , مدیر

وظایف معاون اجرایی و اصول برنامه ریزی سالانه و تقویم اجرایی مدرسه

وظایفی که معاون اجرایی دارد و برنامه ریزی سالانه مدارس منطبق با دستورالعمل های  سالتحصیلی 97-98

شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و اسلامی تحت نظارت مدیر عهده دار وظایف ذیل می باشد :

 1. همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان،‌ دانش آموزان و اولیای آنها و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه .

 2. ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آنها .

 3. همکاری در برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدرسه برای ایفای نقش تربیتی .

 4. همکاری در ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه جهت اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی بر اساس ضوابط و مقررات .

 5. همکاری در جهت حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط ، همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی،‌ فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر به منظور تقدیر و تشویق آنها .

 6. همکاری در برنامه ریزی ،‌نظارت و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر نظیر مراسم آغازین ،‌مناسبت ها ، ایام ا… ، نماز جماعت ، فعالیت های قرآنی و گروهی و مسابقات فرهنگی ،‌هنری و ورزشی ، بازدیدها و اردوهای آموزشی و پرورشی .

 7. توسعه مهارت های حرفه ای خود و شرکت در دوره های مربوط ،‌گردهمایی ها ، جشنواره ها  و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات .

 8. همکاری در تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و استخراج نتایج آن و اطلاع رسانی به موقع به اولیا و دانش آموزان جهت ارائه به مدیر .

 9. تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا و دانش آموزان .

 10. همکاری در ایجاد زمینه برای بهبود وضعیت دانش آموزانی که دچار افت تحصیلی ، ناهنجاری های رفتاری – اخلاقی، ‌نارسایی های جسمانی و مشکلات خانوادگی می باشند ، با حفظ اصل رازداری و در صورت لزوم معرفی آنها به مدیر جهت اقدامات مقتضی .

 11. مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام وظایف آنها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان .

 12. حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز کار روزانه و مادامی که برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی در جریان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط .

 13. همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط ( گروه های آموزشی و شوراهای مدرسه ، انجمن اولیا و مربیان ،‌شورای معلمان و شورای دانش آموزی و … ) و زمینه سازی برای حضور فعال اعضا و نیز نگهداری سوابق و صورت جلسات مربوط .

 14. همکاری با مدیر در آماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز ، توسعه و حفظ و نگهداری اموال ،‌فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی .

 15. برنامه ریزی ، ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط .

 16. تهیه و تنظیم دفاتر رسمی مدرسه و مدارک پرسنلی کارکنان برابر مقررات و در زمان مقرر .

 17. اطلاع رسانی و اجرای بخشنامه ها ،‌دستورالعمل ها ، آیین نامه ها ، شیوه نامه ها و … ارجاعی از سوی مدیر در چارچوب وظایف محوله .

 18. تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های مدرسه یا همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر .

 19. تحویل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسایل مدرسه در صورت تغییر سمت به مسئول مربوط طبق مقررات .

 20. پاسخگویی و اطلاع رسانی به موقع به والدین ،‌دانش آموزان ، کارکنان و سایر مراجعین برابر ضوابط و مقررات .

 21. انجام کلیه امور مربوط به کار با سامانه های الکترونیکی ( بکفای تحت وب ، دانش آموزی و … )

 22. انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم .

دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس 97-98 برای معاون اجرایی

همکار گرامی این فایل مطابق با بخشنامه و ویرایش سالتحصیلی 97-98 بوده و برای معاون اجرایی مدارس تهیه شده است . با ورود به سایت بانک فایل معلمان شما میتوانید نمونه های زیادی از برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس برای معاونان مدارس , مدیران مدارس , دبیران و.. و برنامه سالانه طرح تعالی و طرح تدبیر را مشاهده و دانلود کنید .

اگر در روند دانلود فایل به مشکلی برخوردید با ما در ارتباط باشید.

 

فایل های دانلودی اقدام پژوهی معلمان ابتدایی

1 Mar 2018

اقدام پژوهی

از بررسی اهداف کلی تعلیم و تربیت کشورمان در دوره های تحصیلی و به ویژه در نظام جدید که بیشتر به اهداف علمی و آموزشی نظر دارد ، در می یابیم که هدف اصلی ، تقویت روحیة حقیقت جویی ، تعقل ، تفکر ، مطالعه و بررسی ، تعمق و نقادی و ابتکار در تمام زمینه های اسلامی ، فرهنگی ، علمی و فنی است. همین هدف کلی به تنهایی کافی است تا نشان دهد که در نظام جدید آموزشی آن چه ضرورت دارد ، مشارکت فعالانه دانش آموزان در جریان تعلیم و تربیت خودشان است و این مهم بدون وجود نهادی که او را در معرض اطلاعات ذخیره شده و محمل های گوناگون قرار دهد

اقدام پژوهی معلمان ابتدایی

تیترهایی که در این اقدام پژوهی معلم ابتدایی وجود دارد شامل موارد زیر است:

عنوان مطلب در رابطه با  مجله رشد

پیشگفتار در رابطه با  مجله رشد 

مقدمه  موضوع در رابطه با مجله رشد 

شناسایی مسئله در رابطه با  مجله رشد 

توصیف وضع موجود

مسئله عدم اطلاع دانش آموزانم با روش ها و راهبرد های مطالعه ای و عدم یادگیری آنان و دیدگاهی که در بین همکاران و خانواده ها در خصوص این موضوع وجود داشت، مرا بر آن داشت تا با دقت بیشتر روی این موضوع کار کنم.  چون متوجه شدم اغلب این دانش آموزان دارای برنامه خاصی برای مطالعه روزانه نیستند و حداکثر زمانی که برای مطالعه در نظر می گیرند چیزی حدود یک یا یک ساعت و نیم در طول روز است که زمان مناسبی به نظر نمی رسید و همچنین همه دروس را تقریباً با یک شیوه و روش مطالعه می کردند که بازده چندانی نداشت و موثر نبود. و لازم بود بتوانم راهکارهایی را در جهت یادگیری و مطالعه آنها به کار بندم . این بود که مطالعه مجلات رشد به ذهنم رسید و تصمیم گرفتم سطح مطالعه و یادگیری آنها را از این طریق بالا ببرم. تا بتواند در پایان سال تغییری در وضعیت تحصیلی این دانش آموزان ایجاد کرده و از میزان عدم یادگیری آنان بکاهد.

دانلود نمونه فایل های اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی

هزاران نمونه فایل اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی را میتوانید در سایت ما دانلود کنید.

 گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) در رابطه با  مجله رشد 

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها در رابطه با مجله رشد 

انتخاب راه جدید موقتی دررابطه با  مجله رشد 

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن در رابطه با مجله رشد 

گردآوری اطلاعات (شواهد ۲) در رابطه با  مجله رشد 

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید در رابطه با مجله رشد 

تجدید نظر و دادن گزارش نهایی در رابطه با مجله رشد 

نتیجه گیری در رابطه با مجله رشد

پیشنهادات در رابطه با مجله رشد

منابع و ماخذ مورد استفاده در رابطه با مجله رشد 

برای دانلود اقدام پژوهی معلم ابتدایی و دریافت اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی از لینک خرید استفاده نمایید.

اقدام پژوهی معلم کلاس پنجم

اقدام پژوهی معلم کلاس پنجم با موضوع چگونه توانستم مشکل دیداری در درس املای ایمان کلاس پنجم ابتدایی را برطرف نمایم در ۴۲ صفحه ورد و کاملترین نمونه در فضای مجازی

اقدام پژوهی معلم کلاس پنجم با موضوع چگونه توانستم مشکل دیداری در درس املای ایمان کلاس پنجم ابتدایی را برطرف نمایم

تیم تخصصی جام دانش  تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های اقدام پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم دانلود اقدام پژوهی معلم ابتدایی را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

همانطور که می دانید درباره اقدام پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

همانطور که می دانید درباره اقدام پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید :

شکل نوشتاری زبان عالی ترین و پیچیده ترین شکل ارتباط است (نوشته پور، ۱۳۷۸) و در سلسله مراتب مهارت های زبانی (شنیدن، گفتن، خواندن، نوشتن) نوشتن آخرین مرحله است که آموخته می شود و آموخته های بنیادی و تجارب مفید مهارت های زبانی در گوش دادن و سخن گفتن و خواندن در واقع پیش نیازی برای نوشتن محسوب می شوند. در دنیای امروز نوشتن از مهم ترین وسایل تفهیم و تفاهم ارتباط به شمار می رود و در نشر عقاید و افکار و نزدیک کردن جوامع بشری و اشاعه ی فرهنگ و تمدن نقش حیاتی دارد و هم چنین یکی از اهداف اصلی در دوره ی ابتدایی محسوب می شود و نزدیک به ۲۰% از کل ساعت تحصیل در دوره ی ابتدایی است ولی متأسفانه در شیوه ی آموزش و هم چنین در عملکرد دانش آموزان در نوشتن مشکلات خاصی مشاهده می گردد که تاکنون هیچ برنامه ی منسجمی در نظام آموزشی برای رفع مشکلات نگارش دانش آموزان ارائه نشده است

تیترهایی که در این اقدام پژوهی معلم کلاس پنجم وجود دارد شامل موارد زیر است:

عنوان مطلب در رابطه با  ضعف درسی

پیشگفتار در رابطه با  ضعف درسی 

مقدمه  موضوع در رابطه با ضعف درسی 

شناسایی مسئله در رابطه با  ضعف درسی 

توصیف وضع موجود

اينجانب …. مدت …. سال است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم. و هم اكنون نيز در آموزشگاه ……  مشغول تدريس هستم. خوب نوشتن و صحیح نوشتن یک توانایی ایست که ما به عنوان معلمان   شکوفا کردن این توانایی ها را عهده دار هستیم.در ماه مهر وقتي درس را تدريس مي كردم و با دانش آموزان در کلاس املا كار مي كردم تمام سعي من بر اين بود تا دانش آموزانم مشكلي در نوشتن نداشته باشند. زيرا هر معلّمي آرزو دارد كه دانش آموزانش درس هاي او را بهتر و آسان تر ياد بگيرند و گفته هايش در اعماق وجود دانش آموزان نفوذ كند.در بين اين   دانش آموز ان ایمان در نوشتن املاهم سطح با دانش آموزان ديگر نبود . و مشکل توالی دیداری داشت . با تشویق وراهنمایی به درس های کلاس توجّه می کرد  . برای انجام فعالیت های نوشتنی از خود علاقه ای نشان نمی داد  و زود خسته می شد درکلاس آرام و قرار نداشت  بنابراین باخود اندیشیدم چگونه می توانم با تشويق ایمان را به درس املاء علاقه مند سازم و مشکل توالی دیداری را دراو  برطرف سازم؟ گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) در رابطه با  ضعف درسی 

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها در رابطه با ضعف درسی 

انتخاب راه جدید موقتی دررابطه با  ضعف درسی 

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن در رابطه با ضعف درسی 

گردآوری اطلاعات (شواهد ۲) در رابطه با  ضعف درسی 

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید در رابطه با ضعف درسی 

تجدید نظر و دادن گزارش نهایی در رابطه با ضعف درسی 

نتیجه گیری در رابطه با ضعف درسی

پیشنهادات در رابطه با ضعف درسی

منابع و ماخذ مورد استفاده در رابطه با ضعف درسی 

تجارب برتر تربیتی

1 Mar 2018

تجارب برتر تربیتی استثنایی علاقمند کردن دانش آموزان استثنایی به استفاده از تغذیه مفید

تجارب برتر تربیتی استثنایی علاقمند کردن دانش آموزان استثنایی به استفاده از تغذیه مفید به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۱۰ صفحه تجارب برتر تربیتی استثنایی علاقمند کردن دانش آموزان استثنایی به استفاده از تغذیه مفید به صورت کامل و آماده و […]

تجارب برتر تربیتی معلم ابتدایی

تجارب برتر تربیتی معلم ابتدایی دزدی و حل مشکل و بررسی علل در دانش آموز

تجارب برتر تربیتی معلم ابتدایی دزدی و حل مشکل و بررسی علل در دانش آموز به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۱۲ صفحه تجارب برتر تربیتی معلم ابتدایی دزدی و حل مشکل و بررسی علل در دانش آموز به صورت کامل و […]

تجارب برتر تربیتی معلم دبستان

تجارب برتر تربیتی معلم دبستان بررسی ارتباط با جنس مخالف،و رفع اختلالات جنسی

تجارب برتر تربیتی معلم دبستان بررسی ارتباط با جنس مخالف،و رفع اختلالات جنسی به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۱۳ صفحه تجارب برتر تربیتی معلم دبستان بررسی ارتباط با جنس مخالف،و رفع اختلالات جنسی به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه […]

تجارب برتر تربیتی آموزگار

تجارب برتر تربیتی آموزگار بهبود پرخاشگری دانش آموز پایه …

تجارب برتر تربیتی آموزگار بهبود پرخاشگری دانش آموز پایه … به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۱۱ صفحه تجارب برتر تربیتی آموزگار بهبود پرخاشگری دانش آموز پایه … به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط تیم تخصصی […]

تجارب برتر تربیتی معلم

تجارب برتر تربیتی معلم ایجاد ارتباط بین آموزه های تربیتی مدارس با زندگی

تجارب برتر تربیتی معلم ایجاد ارتباط بین آموزه های تربیتی مدارس با زندگی به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۱۱ صفحه تجارب برتر تربیتی معلم ایجاد ارتباط بین آموزه های تربیتی مدارس با زندگی به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه […]

مقاله تجربه برتر تربیتی

مقاله تجربه برتر تربیتی امانت داری و گسترش آن در بین دانش آموزان

مقاله تجربه برتر تربیتی امانت داری و گسترش آن در بین دانش آموزان  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۱۰ صفحه مقاله تجربه برتر تربیتی امانت داری و گسترش آن در بین دانش آموزان  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه […]

دانلود نمونه تجارب برتر تربیتی

نمونه های تجارب برتر تربیتی چگونگی بررسی ورفع اختلال اضطراب در دانش آموزان

دانلود نمونه تجارب برتر تربیتی چگونگی بررسی ورفع اختلال اضطراب در دانش آموزان  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۱۰ صفحه دانلود نمونه تجارب برتر تربیتی چگونگی بررسی ورفع اختلال اضطراب در دانش آموزان  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه […]

مقاله در مورد تجارب برتر تربیتی

مقاله در مورد تجارب برتر تربیتی درمان استرس پس از آسیب PTSD دانش آموز

مقاله در مورد تجارب برتر تربیتی درمان استرس پس از آسیب PTSD  دانش آموز  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۱۰ صفحه مقاله در مورد تجارب برتر تربیتی درمان استرس پس از آسیب PTSD  دانش آموز  به صورت کامل و آماده و […]

تجارب تربیتی معلمان

تجارب تربیتی معلمان تعمیق و اعتقاد به حجاب و عفاف دانش آموزان

تجارب تربیتی معلمان تعمیق و اعتقاد به حجاب و عفاف دانش آموزان.  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۹صفحه تجارب تربیتی معلمان تعمیق و اعتقاد به حجاب و عفاف دانش آموزان.  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت […]

تجارب برتر تربیتی مربی بهداشت

تجارب برتر تربیتی مربی بهداشت رعایت مسایل بهداشتی و بیان مضرات میکروب و انتقال آلودگی از طریق مکیدن لوازم نوشتاری

تجارب برتر تربیتی مربی بهداشت  رعایت مسایل بهداشتی و بیان مضرات میکروب و انتقال آلودگی از طریق مکیدن لوازم نوشتاری به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۱۰ صفحه تجارب برتر تربیتی مربی بهداشت  رعایت مسایل بهداشتی و بیان مضرات میکروب و انتقال […]

تجربه تربیتی

تجربه تربیتی اجرای اقداماتی پیرامون طرح ملی نهضت حفظ قرآن کریم

تجربه تربیتی اجرای اقداماتی پیرامون طرح ملی نهضت حفظ قرآن کریم  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۱۰ صفحه تجربه تربیتی اجرای اقداماتی پیرامون طرح ملی نهضت حفظ قرآن کریم  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط […]

مقالات تجارب برتر تربیتی

مقالات تجارب برتر تربیتی ترغیب دانش آموز با نقص کم توجهی و بیش فعالی به کلاس و درس

مقالات تجارب برتر تربیتی ترغیب دانش آموز با نقص کم توجهی و بیش فعالی به کلاس و درس  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۱۲صفحه مقالات تجارب برتر تربیتی ترغیب دانش آموز با نقص کم توجهی و بیش فعالی به کلاس و […]

نمونه تجارب تربیتی

نمونه تجارب تربیتی شرکت اختیاری دانش آموزان در مراسم دعای توسل

نمونه تجارب تربیتی شرکت اختیاری دانش آموزان در مراسم دعای توسل  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۱۳ صفحه نمونه تجارب تربیتی شرکت اختیاری دانش آموزان در مراسم دعای توسل  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت توسط […]

نمونه تجربیات برتر معلمان

نمونه تجربیات برتر معلمان برنامه آزمون های علمی عملی و مسابقات فرهنگی هنری و ورزشی

نمونه تجربیات برتر معلمان برنامه آزمون های علمی عملی و مسابقات فرهنگی هنری و ورزشی  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۱۱ صفحه نمونه تجربیات برتر معلمان برنامه آزمون های علمی عملی و مسابقات فرهنگی هنری و ورزشی  به صورت کامل و […]

تجربیات برتر تدریس

تجربیات برتر تدریس افزایش آگاهی اولیاء دانش آموزان درباره ادیان، مذاهب و فرقه های نوظهور

تجربیات برتر تدریس افزایش آگاهی اولیاء دانش آموزان درباره ادیان، مذاهب و فرقه های نوظهور به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۱۱ صفحه تجربیات برتر تدریس افزایش آگاهی اولیاء دانش آموزان درباره ادیان، مذاهب و فرقه های نوظهور به صورت کامل و […]

نمونه تجربه برتر تربیتی

نمونه تجربه برتر تربیتی حل مشکل ارتباطی ناصحیح و غیراخلاقی در فضای خارج از مدرسه

نمونه تجربه برتر تربیتی حل مشکل ارتباطی ناصحیح و غیراخلاقی در فضای خارج از مدرسه به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۱۲ صفحه نمونه تجربه برتر تربیتی حل مشکل ارتباطی ناصحیح و غیراخلاقی در فضای خارج از مدرسه به صورت کامل و […]

مقاله تجارب برتر تربیتی

مقاله تجارب برتر تربیتی ایجاد زمینه های شرکت دانش آموزان در نماز اول وقت

مقاله تجارب برتر تربیتی ایجاد زمینه های شرکت دانش آموزان در نماز اول وقت  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۱۳صفحه مقاله تجارب برتر تربیتی ایجاد زمینه های شرکت دانش آموزان در نماز اول وقت  به صورت کامل و آماده و بهترین […]

تجربیات برتر تربیتی معلمان

تجربیات برتر تربیتی معلمان پیشگیری از اعمال ضد اجتماعى و اخلاقى بوسیله مهر و توجه والدین

تجربیات برتر تربیتی معلمان پیشگیری از اعمال ضد اجتماعى و اخلاقى بوسیله مهر و توجه والدین  به صورت کامل و آماده و بهترین نمونه موجود در اینترنت و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۱۱ صفحه تجربیات برتر تربیتی معلمان پیشگیری از اعمال ضد اجتماعى و اخلاقى بوسیله مهر و توجه والدین  به صورت […]

← Earlier posts