مقالات تخصصی

Page 2

RSS

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

1 Mar 2018

تجربیات برترسنجش و ارزشیابی دبیر فیزیک خلاقیت در پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان

تجربیات برترسنجش و ارزشیابی دبیر فیزیک خلاقیت در پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان   برای شرکت  دبیر فیزیک در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر فیزیک به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۳  صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است […]

تجربیات برترسنجش و ارزشیابی دبیر فلسفه و منطق

تجربیات برترسنجش و ارزشیابی دبیر فلسفه و منطق جذاب نمودن درس فلسفه به کمک روش تدریس ایفای نقش

تجربیات برترسنجش و ارزشیابی دبیر فلسفه و منطق جذاب نمودن درس فلسفه به کمک روش تدریس ایفای نقش برای شرکت  دبیر فلسفه و منطق در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات برترسنجش و ارزشیابی دبیر فلسفه و منطق به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۹  صفحه توسط بانک فایل […]

تجربیات برتر دبیر علوم تجربی

تجربیات برتر دبیر علوم تجربی ابتکار در کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره

تجربیات برتر دبیر علوم تجربی  ابتکار در  کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره  برای شرکت  دبیر علوم تجربی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات برتر دبیر علوم تجربی  به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۷ صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده […]

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر علوم تجربی

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر علوم تجربی خلاقیت در افزایش مهارت های زندگی در درس علوم

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر علوم تجربی  روش های خلاقانه و مبتکرانه افزایش پیشرفت درس زبان علوم تجربی برای شرکت  دبیر علوم تجربی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر علوم تجربی  به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۳۱ صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان […]

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر علوم تجربی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر علوم تجربی خلاقیت در جذاب نمودن آزمایشات درس علوم برای دانش آموزان

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر علوم تجربی  روش های خلاقانه و مبتکرانه افزایش پیشرفت درس زبان علوم تجربی برای شرکت  دبیر علوم تجربی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر علوم تجربی  به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۳۰ صفحه توسط بانک فایل […]

تجربیات برتر دبیر عربی

تجربیات برتر دبیر عربی پیشگیری از افت تحصیلی عربی به کمک راهبرد خلاقانه

تجربیات برتر دبیر عربی  روش های خلاقانه و مبتکرانه افزایش پیشرفت درس زبان عربی برای شرکت  دبیر عربی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات برتر دبیر عربی به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۵ صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است و بسیار کامل […]

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر عربی

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر عربی روش های خلاقانه و مبتکرانه افزایش پیشرفت درس زبان عربی

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر عربی  روش های خلاقانه و مبتکرانه افزایش پیشرفت درس زبان عربی برای شرکت  دبیر عربی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر عربی  به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۴ صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده […]

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر عربی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر عربی تقویت خلاقانه مهارت مکالمه زبان عربی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر عربی تقویت خلاقانه مهارت مکالمه زبان عربی برای شرکت  دبیر عربی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر عربی   به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۷ صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است و […]

تجربیات برتر دبیر شیمی

تجربیات برتر دبیر شیمی ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های آزمایشگاه شیمی به کمک راهبرد خلاقانه

تجربیات برتر دبیر شیمی   ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های آزمایشگاه شیمی به کمک راهبرد خلاقانه برای شرکت  دبیر شیمی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات برتر دبیر شیمی   به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۷  صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده […]

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر شیمی

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر شیمی پیشرفت تحصیلی در ارزشیابی شیمی به کمک فناوری اطلاعات it

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر شیمی   پیشرفت تحصیلی در ارزشیابی شیمی به کمک فناوری اطلاعات it برای شرکت  دبیر شیمی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر شیمی   به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۵ صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده […]

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر شیمی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر شیمی افزایش سطح علمی بوسیله ی روش خلاقانه و فناوری اطلاعات

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر شیمی   افزایش سطح علمی بوسیله ی روش خلاقانه و فناوری اطلاعات   برای شرکت  دبیر شیمی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر شیمی   به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۹ صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و […]

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر زیست

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر زیست ارتقای فعالیت و یادگیری دانش آموزان در درس زیست شناسی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر زیست  ارتقای فعالیت و یادگیری دانش آموزان در درس زیست شناسی   برای شرکت  دبیر زیست در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر زیست  به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۷  صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و […]

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر زیست

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر زیست ترغیب دانش آموز محور به مفاهیم و ارزشیابی زیست شناسی

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر زیست   ترغیب دانش آموز محور به مفاهیم و ارزشیابی زیست شناسی برای شرکت  دبیر زیست در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر زیست  به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۳ صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده […]

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر زبان انگلیسی

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر زبان انگلیسی علاقه مند نمودن دانش آموزان به مفاهیم انگلیسی و ارزشیابی به کمک هوش هیجانی

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر زبان انگلیسی  علاقه مند نمودن دانش آموزان به مفاهیم انگلیسی و ارزشیابی به کمک هوش هیجانی برای شرکت  دبیر زبان انگلیسی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر زبان انگلیسی  به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۸ صفحه توسط بانک […]

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر زبان انگلیسی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر زبان انگلیسی چگونگی ترغیب دانش آموزان به خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر زبان انگلیسی  چگونگی ترغیب  دانش آموزان به خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی    برای شرکت  دبیر زبان انگلیسی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر زبان انگلیسی  به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۷ صفحه توسط بانک فایل […]

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر ریاضی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر ریاضی افزایش انگیزه دانش آموزانم با تغییرروش تدریس ازسنتی به فعال

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر ریاضی  افزایش انگیزه دانش آموزانم  با تغییرروش تدریس ازسنتی به فعال     برای شرکت  دبیر ریاضی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر ریاضی  به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۳۹ صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و […]

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر ریاضی

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر ریاضی کاهش استرس در ارزشیابی درس ریاضیات با کاربست روشهای خلاق

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر ریاضی  کاهش استرس در ارزشیابی درس ریاضیات با کاربست روشهای خلاق     برای شرکت  دبیر ریاضی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر ریاضی  به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۶  صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده […]

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر دین و زندگی

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر دین و زندگی خلاقیت در چگونگی تقویت تربیت دینی در دانش آموزانم

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر دین و زندگی  خلاقیت در چگونگی تقویت تربیت دینی در دانش آموزانم  برای شرکت  دبیر دین و زندگی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر دین و زندگی  به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۵ صفحه توسط بانک فایل پژوهشی […]

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر دین و زندگی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر دین و زندگی ترغیب دانش آموزم و نهادینه کردن مسائل دینی و معنوی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر دین و زندگی  ترغیب دانش آموزم و نهادینه کردن مسائل دینی و معنوی  برای شرکت  دبیر دین و زندگی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر دین و زندگی  به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۶ صفحه توسط […]

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر جغرافیا

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر جغرافیا تاثیر اردو آموزشی تفریحی بر یادگیری درس جغرافیا

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر جغرافیا  تاثیر اردو آموزشی تفریحی بر یادگیری درس جغرافیا  برای شرکت  دبیر جغرافیا در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر جغرافیا  به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۶ صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است و […]

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر جغرافیا

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر جغرافیا علاقه مند نمودن دانش آموزانم با روش های نوین تدریس به درس جغرافیا

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر جغرافیا  علاقه مند نمودن دانش آموزانم  با روش های نوین تدریس به درس جغرافیا برای شرکت  دبیر جغرافیا در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر جغرافیا  به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۱۷ صفحه توسط بانک فایل پژوهشی […]

تجربیات برتر دبیر تربیت بدنی

تجربیات برتر دبیر تربیت بدنی ترغیب دانش آموزانم به فعالیت های بدنی به کمک حیاط پویا

تجربیات برتر دبیر تربیت بدنی  ترغیب دانش آموزانم  به فعالیت های بدنی به کمک حیاط پویا برای شرکت  دبیر تربیت بدنی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات برتر دبیر تربیت بدنی  به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۹ صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده […]

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر تربیت بدنی

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر تربیت بدنی خلاقیت در ترغیب دانش آموزانم به ورزش

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر تربیت بدنی خلاقیت در ترغیب دانش آموزانم به ورزش   برای شرکت  دبیر تربیت بدنی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر تربیت بدنی به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۹ صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده […]

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر تربیت بدنی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر تربیت بدنی چگونگی کنترل وزن دانش آموزم با فعالیت های ورزشی روزانه و تغذیه مناسب

تجربیات برتر  سنجش و ارزشیابی دبیر تربیت بدنی چگونگی کنترل وزن دانش آموزم  با فعالیت های ورزشی  روزانه و تغذیه مناسب    برای شرکت  دبیر تربیت بدنی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات برتر  سنجش و ارزشیابی دبیر تربیت بدنی به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۳۲ صفحه توسط […]

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر تاریخ

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر تاریخ ایجاد تفکر خلاق در درس تاریخ در ارزشیابی و سنجش

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر تاریخ ایجاد تفکر خلاق در درس تاریخ  در ارزشیابی و سنجش   برای شرکت  دبیر تاریخ در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر تاریخ به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۲ صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده […]

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر تاریخ

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر تاریخ چگونگی اجرای بهینه ارزشیابی ها در درس تاریخ

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر تاریخ چگونگی اجرای بهینه ارزشیابی ها در درس تاریخ   برای شرکت  دبیر تاریخ در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر تاریخبه صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۱۷ صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است […]

تجربیات برتر دبیر تاریخ

تجربیات برتر دبیر تاریخ چگونگی ارتباط صحیح در فرایند یاددهی یادگیری و ارزشیابی

تجربیات برتر دبیر تاریخ چگونگی ارتباط صحیح در فرایند یاددهی یادگیری و ارزشیابی   برای شرکت  دبیر تاریخ در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات برتر دبیر تاریخ به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۱۹ صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است و بسیار کامل و […]

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر پیام های آسمانی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر پیام های آسمانی چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزانم به درس پیام های آسمانی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر پیام های آسمانی چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزانم به درس پیام های آسمانی   برای شرکت دبیر پیام های آسمانی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر پیام های آسمانی به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۴  صفحه […]

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر پیام های آسمانی

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر پیام های آسمانی چگونگی تغییر تفکر و بینش دینی (معنوی) در دانش آموزانم

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر پیام های آسمانی چگونگی  تغییر تفکر و بینش دینی (معنوی) در دانش آموزانم  برای شرکت دبیر پیام های آسمانی در جشنواره تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر پیام های آسمانی به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۶ صفحه توسط بانک فایل […]

طرح جابر ابن حیان : هزاران نمونه فایل دانلودی

28 Feb 2018

طرح جابربن حیان چیست؟

قطعا و به گواهی و شهادت دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور و معلمانی که در بتن اجرای هزاران هزار طرح آموزشی در تاریخ پرفراز و نشیب آموزش و پرورش کشور قرار داشته اند میتوان طرح جابر که برگرفته از نام دانشمند فقید ایرانی جابر ابن حیان میباشد را یکی از الگو های موفق و کارامد سیستم تدریس در کشور نامید.

آری طرح جابر ابن حیان طرح بسیار موفقی است که مورد استقبال معلمان و فرهنگیان عزیز قرار گرفته است چرا که فرایند تدریس و تفهیم مطالب را در کلاس های درس برای دانش آموزان بسیار راحت تر و قابل فهم تر میکند و معلم با صرف زمان و انرژی به مراتب کمتر میتواند آنچه را که میخواهد آموزش دهد با بهره وری و ضریب یادگیری به مراتب بالاتری نسبت به گذشته, پس جا دارد آموزش و پرورش کشور در بسط و توسعه طرح های آموزشی موفقی مانند طرح جابر و طرح کرامت کوشا بوده و زمینه های تحقق اهداف بالقوه این طرح را هرچه بیشتر فراهم نماید.

دانلود نمونه فایل های طرح جابر

زمینه های پیاده سازی طرح جابربن حیان در مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت های دارد و نمیتوان برای همه مقاطع یک توضیح کلی ارائه داد. از این سایت میتوانید اقدام به دانلود طرح جابر ابتدایی در همه مقاطع تحصیلی کنید.

  • گردآوری مطالب به همراه طبقه بندی و دسته بندی در اجرای طرح جابر پایه اول و طرح جابر پایه دوم بسیار کاربرد دارد.
  • استفاده از تابلوی نمایش برای اجرای طرح جابر مقطع ابتدایی ضروری میباشد.
  • استفاده از انواع ماکت ها و مدل ها که عمدتا در پیاده سازی طرح جابر پایه دوم ابتدایی و طرح جابر پایه سوم ابتدایی استفاده میشود.
  • استفاده از پژوهش و تحقیق که اغلب اشتیاق به آن را مجریان طرح جابربن حیان پایه چهارم ابتدایی را دارد.
  • انجام آزمایشات با قابلیت اجرا در طرح که اغلب مورد علاقه مجریان در طرح جابر پایه پنجم ابتدایی و طرح جابر پایه ششم ابتدایی می باشد.

طرح جابربن حیان در مقطع ابتدایی

شاید بتوان با جرات این مساله را بیان داشت که طرح جابربن حیان در مقطع ابتدایی کارآمدترین نوع طرح های آموزشی میباشد که در تاریخ کشور عزیزمان ایران در مدارس و ساختار آموزش و پرورش پیاده سازی شده است . البته بیان این مساله صرفا نکته نظری بود از نویسندگان و مولفان فایل های آموزشی مرکز تهیه و توزیع طرح های آموزش و پرورش اما اگر بخواهیم درباره طرح جابر کلاس اول ابتدایی توضیحاتی ارائه دهیم باید نسبت به فلسفه ایجاد این ساختار در فرایند آموزشی کشور با دید مثبت نگاه کرد چرا که با این طرح جابربن حیان در مقطع ابتدایی و البته طرح های مشابه دیگر مانند طرح کرامت , طرح تعالی و.. فرایند تدریس و آموزش و پرورش بهبود بسیاری در شاخص های خود داشته است.

طرح جابر اول ابتدایی

پایه اول ابتدایی هم در میان کلیه پایه های اول تا ششم ابتدایی استقبال از طرح های جابر ابن حیان قابل توجه تر بوده است و گویا دانش آموزان مقطع اول ابتدایی که صد البته با دانش آموزان نسل های پیشین تفاوت های بسیار مشخصی دارند و میتوان آنها را کلاس اولی های تکنولوژیک و تب لت به دست نامید ارتباط بسیار راحتری با طرح های آموزشی اینچنینی برقرار میکنند و طرح جابر اول ابتدایی را میتوان نمونه ای بسیار بسیار موفق از هزاران طرحی دانست که در طی سالهای گذشته در آموزش و پرورش استان ها بکار گرفته شده اند و گاها موفق یا گاها ناموفق بوده اند .

طرح جابر اول دبستان پدید آمدن کوه به همراه دفتر کارنما

کامل ترین طرح جابر اول دبستان پدید آمدن کوه به همراه دفتر کارنما .بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد و کامل ترین طرح جابر اول دبستان می باشد

این پروژه طرح جابر ابن حیان مقطع اول ابتدایی به صورت کامل و آماده پرینت توسط دانش آموزان و معلمین و آموزگاران گرامی می باشد. و لازم به ذکر است که تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word) می باشند.

قسمتی ازین مجموعه

پایه تحصیلی: اول ابتدایی                                                                                     طرح جابر

دانلود هزاران نمونه طرح جابربن حیان مقطع اول ابتدایی

طرح جابر اول ابتدایی به موضوع رشد قورباغه

این نمونه فایل را قطعا میتوان بهترین نمونه در اینترنت دانست . شاید اگر هزاران مورد را از اینترنت دانلود کنید در میان همه آنها این بهترین نمونه طرح جابر اول ابتدایی باشد . که به موضوع فرایند رشد قورباغه میپردازد به همراه دفتر کارنما – توجه داشته باشید که این فایل با بافرمت ورد و قابلیت ویرایش متن و تصاویر خدمت شما تقدیم میشود و با هدف کمک به  همکاران فرهنگی تهیه و تدوین شده است. برای مشاهده اطلاعات کامل و محتویات این فایل و دانلود این نمونه به سایت بانک فایل پژوهشی معلمان مراجعه کنید

پیک نوروزی

28 Feb 2018

توجه : به علت حذف پیک نوروزی 97 از سیستم آموزشی فایل های پیک نوروزی صرفا برای فرهنگیانی که با شماره 09353113022 تماس بگیرند قابل ارائه میباشد و از روی سایت های ما برداشته شده است.

پیک نوروزی ۹۷

سایت بانک فایل آموزشی معلمان پیک نوروزی امسال را با طرحی بسیار متفاوت تر از همیشه , کاملا اختصاصی و منحصر بفرد و اندکی ساختار شکنانه خدمت شما همکاران گرامی تقدیم میکند.

در طراحی سری ۹۷ تکالیف بهارانه و نوروزی اساتید و کارشناسان بانک فایل آموزشی معلمان تمام توانشان را بکار گرفته اند تا یک مجموعه متفاوت از نظر گرافیک و محتوا نسبت به سایر همکارانی که در این حوزه فعالیت میکنند تهیه کرده و برای دانلود در دسترس همکاران فرهنگی عزیز قرار دهد.

 

ادیشن استانی برای پیک نوروزی ۹۷ شاید مهمترین تفاوت پیک نوروزی طراحی و تدوین شده توسط سایت بانک فایل پژوهشی معلمان باشد . این پیک های نوروزی علاوه بر اینکه یک فرمت کلی و محتوای کلی برای دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی دارند برای هر استان هم یک ضمیمه اختصاصی متناسب با شرایط زبانی , جغرافیایی و قومی آن استان آورده شده است که میتوانید بعد از خرید هنگام دانلود آن را مشاهده کنید .

دانلود تکالیف نوروزی ۹۷ با فرمت ورد و pdf و ارزانترین قیمت

شما همکاران گرامی مطمئن باشید ما ارزانترین نرخ و قیمت را برای محصولات و فایل های دانلودیمان قرار داده ایم که این مبلغ هم صرفا در جهت بسط و گسترش کیفی و کمی فایل ها و البته رابط کاربری سایت میشود تا بتوانیم فردا خدماتی بهتر از امروز به شما ارائه کنیم تا شاید بتوانیم نقشی حداقلی در بهبود شاخص های آموزشی ایران عزیزمان ایفا کنیم.

کاربران عزیز سایت دقت کنید بعد از انتخاب فایل مورد نظر به صفحه پرداخت هدایت میشوید و بلافاصله بعد از پرداخت فایل خریداری شده برای دانلود در دسترس شما خواهد بود.

 پیک نوروزی ۱۳۹۷ ابتدایی

با وجود اعلام حذف پیک نوروزی از ساختار نظام آموزشی همچنان بر این باوریم که این تکالیف نوروزی میتوانند جایگاه خودشان را داشته باشند و با توجه به نقایص فراوانی که در استانداردسازی تدریس در مدارس وجود دارد جایگزین کردن داستان نویسی احتمالا اشتباه خواهد بود. با اینحال مجموعه کمک آموزشی بانک فایل آموزشی معلمان اقدام به طراحی سری کامل پیک نوروزی ابتدایی با کیفیت عالی برای همه مقاطع اول , دوم ؛ سوم , چهارم , پنجم و ششم ابتدایی برای سال ۹۷ کرده است.

 

اول ابتدایی

پیک نوروزی اول ابتدایی

دوم ابتدایی

پیک نوروزی دوم ابتدایی

سوم ابتدایی

پیک نوروزی 97 سوم ابتدایی

چهارم ابتدایی

پیک نوروزی 1397 چهارم ابتدایی

مقطع پنجم ابتدایی

پیک نوروزی 1397 پنجم ابتدایی

مقطع ششم ابتدایی

پیک نوروزی 97 پایه ششم ابتدایی

پیک مهد کودک و پیش دبستانی ۹۷

در سالهای اخیر مهد های کودک هم با مشاهده اثرات بسیار مناسب تربیتی و آموزشی پیک های عیدانه و بهاره در مدارس خصوصا مدارس ابتدایی اقدام به استفاده از پیک نوروزی مهد کودک در ایام تعطیلات عید میکنند .

پیک نوروزی مهد کودک و پیش دبستانی

با احساس نیاز مجموعه سایت بانک فایل پژوهشی معلمان اقدام به طراحی یک پیک نوروزی مهد کودک ۹۷ بصورت اختصاصی و با بهره گیری از نظر روانشناسان کرده است.

 این پیک های عیدانه مهد کودک بر اساس استاندارد و اصول تهیه شده اند و دانش آموزان و معلمان با استفاده از آنها می توانند در راستای اعتلای سطح دانش و تربیت دانش آموزان کوشا باشند.

محتوایات پیک بهارانه و تکالیف نوروزی در سایت بانک فایل آموزشی معلمان

پیک هایی که در سایت بانک فایل فایل آموزشی معلمان باحث درسی دانش آموزان و مطاابق با آخرین تغییرات کتاب درسی می باشد.و با فرمت قابل ویرایش در اختیار شما سروران گرامی قرار می گیرد.

محتوای اختصاصی متناسب با مقطع تحصیلی دانش آموزان , گنجاندن تکالیف در فرمت های جذاب و قابلیت چاپ بالا و وضوح بالای تصاویر بکار رفته از مهمترین ویژگیهای پیک بهارانه ۹۷ در سایت بانک فایل آموزشی معلمان میباشند.

مشخصات کلی این مجموعه

در طراحی و تدوین این مجموعه پیک نوروزی ۱۳۹۷ سعی کرده ایم همگام با استراتژی کشوری اعلام شده از سوی آموزش و پرورش اصول و ساختار های کلی زیر را رعایت کنیم.

رنگ آمیزی سفره هفت سین , استفاده از مطالب قرآنی , استفاده هوشمندانه و جذاب از جدول کودکانه ,بکارگیری روش های نوین تدریس اروپا جهت آموزش اعداد و اشکال هندسی و گنجانجدنسری آموزش و تمرین در هر مقطع تحصیلی و دادن حق انتخاب به معلمان جهت ارائه تکلیف  از مهمترین مواردی هستند که سعی شده است لحاظ شود.

سایر مواردی که در تدوین پیک عیدانه بهاره لحاظ شده:

استفاده از تکنیک های قصه و تمرین ,احترام به والدین , چراغ راهنما و وسایل برقی پیک عیدانه اول ابتدایی ,خوراکی های نامناسب پیک بهاره اول ابتدایی و نقاشی و کاردستی با وسایل دور ریختنی

قابلیت چاپ آسان

چاچ کردن و پرینت کردن پیک عیدانه یا نوروزی ۹۷ که از سایت پیام نور دانش دریافت میکنید بسیار راحت بوده و نیاز به هیچ تنظیمات خاصی ندارد.

پیک بهارانه

با وجود اعلام حذف پیک های بهارانه از نظام آموزشی اعتقاد کارشناسان این مجموعه کمک آموزشی بر این اصل میباشد که قطعا با استفاده صحیح همچنان پیک های بهارانه میتوانند نقش مفیدی در پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان توام با آموزش های مفید داشته باشند.

پیک نوروزی از زمان پیدایش خود تا به امروز نام های مختلفی را به خود دیده ولی خوشبختانه ساختار و فلسفه وجودی خود را از دست نداده است . پیک بهارانه شاید از مرسوم ترین عناوینی باشد که در طول سالها برای این مجله آموزشی عیدانه استفاده است پیک عیدانه قطعا اگر از سوی معلمان مقاطع تحصیلی مختلف مورد توجه بیشتری قرار گیرد و برنامه ریزی اصولی تری روی آن اعمال شود میتواند سرمنشاء اثرات خیر بسیار بیشتری هم باشد.

سایر مشخصات پیک بهاره ۹۷ در بانک فایل آموزشی معلمان

اگر بخواهیم در چند خط مجموعه پیک بهاره ۹۷ سایت  بانک فایل آموزشی معلمان را تشریح کنیم میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم.

این مجموعه پیک عیدانه ۹۷ با کیفیت بسیار بالا آماده شده است . هم به لحاظ محتوا و هم کیفیت تصاویر استفاده شده در آن کاملا متمایز با سایر نمونه های موجود در اینترنت میباشد.

استفاده از نظر روانشناسان جهت انتخاب تصاویر و تدوین

در این مجموعه پیک بهاره ۹۷ با استفاده از مشاوره روانشناسان خبره سعی شده است از تصاویر متناسب با سطح سنی دانش آموز بهره گرفته شود. تا آموزش را با جذابیت تلفیق کند. و این پیک نوروزی بهاره دارای موضوعات بسیار متنوع و جذاب بوده و سعی شده است با ایجاد یک سانت فضای خالی از سمت راست برگه چسباندن آن را  راحت تر کنند.

پاسخ به پرسش مهر 97 رئیس جمهور سالتحصیلی 97-98

28 Feb 2018

دانش آموزان و فرهنگیان عزیز این صفحه بعد از مشخص شدن پرسش مهر 97 رئیس جمهور برای سال تحصیلی 97-98 با آماده سازی چندین فایل مجزا سعی خواهیم کرد شما را در جهت ارائه پاسخ به پرسش مهر 97-98 رئیس جمهور کمک کنیم.

همراه ما باشید