گزارش تخصصی پایه دوم ابتدایی

گزارش تخصصی دوم ابتدایی

تعدادی از بهترین نمونه های گزارش تخصصی دوم ابتدایی با بیش از 100 موضوع را برای معلمان ابتدایی مقطع دوم آماده سازی کرده ایم و میتوانید آنها را بصورت رایگان دانلود کنید.

از اهداف این طرح میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

کمک به تحقق اهداف مهارتی درس علوم تجربی نظیر : مشاهده  طراحی تحقیق  برقراری  ارتباط  پیش بینی  فرضیه سازی  کاربرد ابزار  اندازه گیری  تفسیر یافته ها و نتیجه گیری تقویت مهارتهای زندگی در دانش آموزان نظیر : تصمیم گیری  حل مساله  برقراری ارتباط با  دیگران  دوست یابی  سخنرانی ودفاع از کار خود در جمع و تحقق اهداف نگرشی درس علوم تجربی نظیر : کنجکاوی و جستجو گری علمی  نیروی خلاقیت  وابتکار  پشت کار  تمایل به همکاری وتحمل یا احترام گذاشتن به عقاید ونظرات دیگران  فکر باز و روشن بینی  خود انتقادی و بازنگری نقادانه  آمادگی برای پذیرش عدم قطعیت  احساس مسئولیت احساس اعتماد به نفس و ….

شناسایی و تقویت استعدادهای فردی دانش آموزان و ایجاد زمینه ای مناسب برای کار آفرینی:بسیاری از توانایی ها ، استعدادها و علاقه مندی های دانش آموزان در کلاس های معمولی نمود پیدا  نمی کنند و لذا قابل شناخت و پرورش نیستند . پروژه ی علمی ، فرصت مناسبی به وجود می آورد که  می توان این استعدادها را مشاهده ، شناسایی و تقویت کرد . بنابراین پروژه ی علمی می تواند راهبرد  بسیار مناسبی در تحقق یکی از اهداف مهم نظام آموزش و پرورش یعنی ایجاد زمینه کارآفرینی دانش  آموزان باشد.

موضوعاتی که برای پروژه های علمی دانش آموزان طراحی می شوند می توانند بسیار گسترده تر از یک موضوع درسی و درواقع میان رشته ای باشند و دانش آموزان ضمن انجام این گونه پروژه ها از دانش و مهارت های متعدد خود استفاده کنند. برای رفع نیاز های ICT و تشویق آنان به استفاده از IT    افزایش توانمندی دانش آموزان در حوزه  اطلاعاتی مربوط به پروژه های علمی خود .

فرهنگیان محترم می توانید گزارش تخصصی معلمان ابتدایی پایه اول را تحت عنوان علاقه مند نمودن دانش آموزانم به استفاده از فناوری و کار پژوهشیبه همراه هدیه پنج عنوان برتر راهکار و پیشنهاد کوتاه ارزشیابی از گروه تخصصی ایسمگز خرید نمایید.

7 Mar 2018